Staking 5 oktober
Op 5 oktober is er een landelijke staking. Ook Meander sluit de schooldeuren. Alle medewerkers gaan in staking!
Vriendelijk verzoek ik u de staking te steunen en de opvang van de kinderen zelf te regelen. Dat kan natuurlijk ook via de diverse kinderopvangen. Lees meer over de staking in de nieuwsbrief.

Gymschoenen
Het is van belang dat uw kind zaalschoenen heeft die de voeten goed beschermen en waarin het fijn kan bewegen. De schoenen mogen geen strepen achterlaten op de vloer en de matten en niet voor buiten gebruikt worden. Lees er alles over in de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooljaar 2017-2018 is er nog één plek in groep 4, één plek in groep 6 en meerdere plekken in groep 8:
De aanmelding verloopt via www.schoolwijzernijmegen.nl. Bekijk hier het aanmeldingstraject.

Vrije school De Meander officieel van start als Eco-School

Op vrijdag 7 april heeft vrijeschool Meander de intentieverklaring tot Eco-school ondertekend. Hiermee maakt de school bekend dat zij zich de komende twee jaar intensief gaat inzetten op het gebied van duurzaamheid. In dit verduurzamingsproces van de school krijgen de leerlingen de leiding; samen met docenten en betrokken ouders vormen ze een Eco-team. De Bastei (centrum voor natuur en cultuurhistorie) ondersteunt de school de komende twee jaar met adviezen, begeleiding en een zevenstappenplan. “Eco-school” is een internationale certificering, waarmee een school aangeeft duurzaamheid structureel in te passen in het doen en denken van de school.

De afgelopen weken hebben leerlingen van het Eco-team hun school aan een ‘eco-scan’ onderworpen, die de school doorlichten op tien duurzame thema’s: afval & grondstoffen, communicatie, energie, gebouw & omgeving, gezondheid & hygiëne, groen, mobiliteit, veiligheid & burgerschap, voedsel en water. Uit de scans kwam dat Meander zich nog kan verbeteren op het thema afval & grondstoffen en het thema energie. Directeur Harry Gubbels licht toe: “Nu en in de toekomst willen we goed zorgen voor Nijmegen en omgeving. De kinderen van nu kunnen al zorgen voor de kinderen van de toekomst.”

Het streven van Meander is om in 2018 de resultaten van het actieplan te hebben en daarmee de “Groene Vlag” van Eco-Schools te behalen. Wethouder Harriët Tiemens stimuleert deze ambitie; “Volgend jaar is Nijmegen Green Capital van Europa, het is fantastisch om te zien dat we dan in Nijmegen een aantal Eco-Schools hebben, waar de Meander er één van is.” Uiteraard houdt de aandacht voor duurzaamheid na deze twee jaar niet op. De school neemt duurzaamheid structureel in het curriculum op en gaat met nieuwe thema’s aan de slag. De Bastei blijft de school daarbij ondersteunen.

Naast De Meander gaat ook De Sterredans binnenkort van start met Eco-Schools. Op dit moment vullen de leerlingen daar hun Eco-scans in, waarna ook zij zullen kiezen aan welke duurzame thema’s de school komende twee jaar gaat werken.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Een oproep aan ouders en medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor deelname aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Kijk hiervoor in 'mededelingen 11'.
Nieuwe website Vereniging van vrijescholen: Kiezen voor de vrijeschool
De Vereniging van vrijescholen heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.
De website is bedoeld als vertrekpunt/kennismaking voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool. Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie. Bezoekers vinden op de site onder meer films met ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten. Dat betreft ook een nieuwe film, waarin leerkrachten in beeld komen en meer laten zien van de vrijeschool in de praktijk. Verder wordt een aantal basis-uitgangspunten van de vrijeschool uitgelicht én wordt er aandacht gevraagd voor het ‘werken op de vrijeschool’. Ook is op de website een kaart van Nederland te vinden met alle vrijescholen, waarbij ook de open dagen/informatiebijeenkomsten vermeld zullen worden.Fotografie
Fotograaf (en ouder van onze school) Norbert Voskens zal regelmatig foto's maken tijdens feestelijkheden op onze school. Kijk regelmatig op de fotopagina voor zijn mooie werk.

De ouderschenkingen lopen nog niet goed
Met de nieuwe aanpak en complete transparantie via “Magazine Bijzonder Meander” hebben we gehoopt dat iedereen, naar vermogen, zou gaan schenken. Helaas is dat niet zo. Van de 317 ouder(paren) hebben 135 een schenking gedaan. Tot nu toe is er 40.000 euro binnen. De beoogde 76.408 euro is echter ver weg. Als dat zo doorzet hebben we als school dit jaar 36.000 euro extra op te hoesten. Dat drukt zwaar. Daarnaast zullen dan volgend schooljaar diverse zaken niet meer aangeboden worden. In de bijlage kunnen jullie zien wat wel en niet bereikt is op dit moment.

Kijk op deze pagina voor de te downloaden formulieren ouderschenking.

Parkeren Groesbeekseweg
In de kerstvakantie wordt begonnen met de sloop bij de buren t.b.v. "Cum Laude". Dat betekent dat er vanaf kerst niet meer geparkeerd kan worden naast de school (het terrein is ook van de bouwer).

Celebesstraat
Het is zeker dat we net voor de grote vakantie de overstap maken naar de Celebesstraat en na de grote vakantie daar de frisse start maken. We zullen de opgespaarde "studiedagen" inzetten voor de verhuizing. De laatste week van de grote vakantie zullen we de handen uit de mouwen moeten steken om de puntjes, en misschien nog wat meer, op de i te zetten.

De website schoolkeuzehulp.nl is online
Op deze website bieden wij u alle informatie die voorheen in de Schoolkeuzegids regio Nijmegen stond. Er wordt vanaf dit jaar géén papieren schoolkeuzegids meer uitgegeven:
www.schoolkeuzehulp.nl