Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooljaar 2017-2018 is er alleen nog plek in groep 8. De aanmelding verloopt via www.schoolwijzernijmegen.nl. Bekijk hier het aanmeldingstraject.

Algemene ouderavond
23 maart is er een algemene ouderavond. In het jaar van de verhuizing is het fijn jullie het gebouw, waar al flink aan gewerkt is, te laten zien. Ik zie jullie graag van 20.00u-21.00u op de Celebesstraat. Helaas lukt het niet koffie/thee te verzorgen.

Er zijn momenteel twee vacatures op onze school:
Vacature Flexleerkracht op Meander per 10-5-2017
Vacature Gymnastiekdocent op Meander per 1-8-2017

Eco-schools
Als school zijn we bezig het keurmerk "eco-schools" te behalen. Daarvoor zullen o.a. 5 leerlingen en 5 medewerkers een enquête invullen. Daarna worden er twee verbeterpunten geïmplementeerd. Dat kan mooi samenvallen met de start op de Celebesstraat. Lees meer over eco-schools in mededelingen 13.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Een oproep aan ouders en medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor deelname aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Kijk hiervoor in 'mededelingen 11'.
Nieuwe website Vereniging van vrijescholen: Kiezen voor de vrijeschool
De Vereniging van vrijescholen heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.
De website is bedoeld als vertrekpunt/kennismaking voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool. Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie. Bezoekers vinden op de site onder meer films met ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten. Dat betreft ook een nieuwe film, waarin leerkrachten in beeld komen en meer laten zien van de vrijeschool in de praktijk. Verder wordt een aantal basis-uitgangspunten van de vrijeschool uitgelicht én wordt er aandacht gevraagd voor het ‘werken op de vrijeschool’. Ook is op de website een kaart van Nederland te vinden met alle vrijescholen, waarbij ook de open dagen/informatiebijeenkomsten vermeld zullen worden.Fotografie
Fotograaf (en ouder van onze school) Norbert Voskens zal regelmatig foto's maken tijdens feestelijkheden op onze school. Kijk regelmatig op de fotopagina voor zijn mooie werk.

De ouderschenkingen lopen nog niet goed
Met de nieuwe aanpak en complete transparantie via “Magazine Bijzonder Meander” hebben we gehoopt dat iedereen, naar vermogen, zou gaan schenken. Helaas is dat niet zo. Van de 317 ouder(paren) hebben 135 een schenking gedaan. Tot nu toe is er 40.000 euro binnen. De beoogde 76.408 euro is echter ver weg. Als dat zo doorzet hebben we als school dit jaar 36.000 euro extra op te hoesten. Dat drukt zwaar. Daarnaast zullen dan volgend schooljaar diverse zaken niet meer aangeboden worden. In de bijlage kunnen jullie zien wat wel en niet bereikt is op dit moment.

Kijk op deze pagina voor de te downloaden formulieren ouderschenking.

Parkeren Groesbeekseweg
In de kerstvakantie wordt begonnen met de sloop bij de buren t.b.v. "Cum Laude". Dat betekent dat er vanaf kerst niet meer geparkeerd kan worden naast de school (het terrein is ook van de bouwer).

Celebesstraat
Het is zeker dat we net voor de grote vakantie de overstap maken naar de Celebesstraat en na de grote vakantie daar de frisse start maken. We zullen de opgespaarde "studiedagen" inzetten voor de verhuizing. De laatste week van de grote vakantie zullen we de handen uit de mouwen moeten steken om de puntjes, en misschien nog wat meer, op de i te zetten.

De website schoolkeuzehulp.nl is online
Op deze website bieden wij u alle informatie die voorheen in de Schoolkeuzegids regio Nijmegen stond. Er wordt vanaf dit jaar géén papieren schoolkeuzegids meer uitgegeven:
www.schoolkeuzehulp.nl

Agenda

Maart 2017

di 7 mrt 2017
18:30 - 22:00:
10 min. gesprekken 1 t/m 6

wo 8 mrt 2017
- Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij
- 14:00 - 21:30:
10 min. gesprekken 1 t/m 6

wo 15 mrt 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

wo 22 mrt 2017
- Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij
- 20:00 - 21:30
Ouderavond klas 4A en 4B
- Vergadering MR 20.00 - 22.00

do 23 mrt 2017
20.00 - 21.30:
Algemene ouderavond

wo 29 mrt 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij


April 2017


di 4 apr 2017
20.00 - 21.30 (Bernhardstraat)
Ouderavond klas 6 Mirjam

wo 5 apr 2017
Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij

di 11 apr 2017
Vergadering MR 20.00 - 22.00

wo 12 apr 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

vr 14 apr 2017
Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij

ma 17 apr 2017
Tweede Paasdag
Alle leerlingen vrij


wo 19 apr 2017
Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij

do 20 apr 2017
- 19:00 - 20:00
Info ouderavond nieuwe eerste klassen
- 20:00 - 22:00
Ouderavond kleuterklassen

vr 21 apr 2017
Hele dag Koningsspelen

ma 24 apr 2017 t/m zo 7 mei 2017
Meivakantie

Mei 2017

wo 10 mei 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

wo 17 mei 2017
Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij

wo 24 mei 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

do 25 en vr 26 mei:
Hemelvaart

ma 29 mei 2017
20:00 - 21:30
Ouderavond klas 4B

di 30 mei 2017
15.15 - 16.15
Contactouderoverleg kleuters:
Sint Jan en oudste kleuteruitstapje

wo 31 mei 2017
Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij


Juni 2017


do 1 jun 2017
17.30 - 20.00 (Groesbeekseweg)
Eindtoneelstuk klas 6(en 5) Meike

vr 2 jun 2017
Pinksterfeest

ma 5 jun 2017
Alle kinderen vrij
Tweede Pinksterdag


wo 7 jun 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

vr 9 jun 2017
Hele dag alle leerlingen vrij (teamuitje)


wo 14 jun 2017
Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij

vr 16 jun 2017
Hele dag jongste kleuters vrij

vr 16 jun 2017
- Jongste kleuters vrij
- Hele dag uitje oudste kleuters

wo 21 jun 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

vr 23 jun 2017
St. Jans feest


ma 26 jun 2017
Vergadering MR 20.00 - 22/00

wo 28 jun 2017
- Hele dag kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij
- Kleuters Mieke/Bea/Sara vrij


Juli 2017


wo 5 jul 2017
Hele dag kleuters Mieke/Bea/Sara vrij

vr 7 jul 2017
- Informele bijeenkomst klas 3A:
tijd en locatie nader te bepalen
- Informele ouderavond klas 3B: 20.00 - 21.30

ma 10 jul 2017
20:00 - 22:00
Kennismakings ouderavond nieuwe eerste klas

wo 12 jul 2017
Hele dag
Kleuters Linda/Janneke/Yvonne vrij

do 13 jul 2017
Poetsklussen kleuterklas

vr 14 jul 2017
- Hele dag kleuters vrij
- Poetsklussen kleuterklas

ma 17 jul 2017 t/m zo 27 aug 2017
Zomervakantie