Agenda voor zesde klas ouders

– Tijdspad Voortgezet Onderwijs

Voor november 2019
Ouders ontvangen tijdens een gesprek het preadvies voor het Voortgezet Onderwijs van de leerkracht

27 november ‘19
Open lesavond voor de leerlingen van klas 6  op het KGC+ Informatieavond voor de ouders van klas 5 en 6 over het  voortgezet onderwijs, speciaal over het Karel de Grote college (K.G.C.)

10 december ‘19
Drempelonderzoek voor alle leerlingen van klas 6

13 januari ’20
Avondmarkt Kandinsky

14 januari ’20
Avondmarkt Karel de Grote

15 januari ’20
Avondmarkt SSGN

20 januari ’20
Avondmarkt Mondial

21 januari ’20
Avondmarkt Maaswaal

22 januari ’20
Avondmarkt Notre Dame

27 januari ’20
Avondmarkt Stedelijk Gymnasium

28 januari ’20
Avondmarkt Citadel

29 januari ’20
Avondmarkt Montessori

Voor 12 feb ‘20
Ouders ontvangen het definitieve advies voor het V.O.

12 februari ’20
Start inschrijving VO scholen

15 februari ‘20
Open dag op alle VO scholen

28 februari ‘20
Sluiting inschrijving VO-scholen

4 maart ‘20
Eerste loting voor scholen die over-aanmeldingen hebben.
Geldt niet voor het KGC.

6 maart ‘20
Uitslag eerste loting alle VO-scholen. Ouders ontvangen dit bericht thuis.

13 maart ’20
Uiterlijke datum aanleveren OWKR bij VO (onderwijskundig rapport, doet de leerkracht)

16 maart ‘20
Eventueel een tweede loting voor over-aanmeldingen

18 maart ‘20
Uitslag tweede loting

27 maart ‘20
Uiterlijke datum aanlevering OWKR 2e ronde

15 en 16 april ‘20
IEP( ICE) toets

17 mei ‘20
Uiterlijke datum van definitieve plaatsing op het VO.

3 juni ‘20
Kennismaking op VO scholen