Nieuws

Boekje opening Meander

Onlangs werd onze school officieel geopend! Bekijk hier het boekje ‘Opening Meander 2019’.


Aanmelden

Een kind dient aangemeld te worden via het centrale aanmeldpunt: www.schoolwijzernijmegen.nl
Hier dienen ouders een keuze te maken. De medewerkers van schoolwijzer geven ouders daarna in een schriftelijke reactie aan of er numeriek plek is op de gekozen school of niet. Als die plek er is, kan de procedure van aanmelding opgestart worden. Geïnteresseerde ouders kunnen dan een afspraak maken voor een rondleiding, Aanmelden bij Marloes Schraven: m.schraven@vsmeander.nl


Verklaringen

Na herhaalde oproepen hebben jammer genoeg erg weinig ouders gehoor gegeven aan het invullen van de formulieren. Daardoor kunnen we niet vooruit met het maken van foto’s etc. Nogmaals het verzoek de formulieren in te leveren. Download ze hier:

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
Toestemmingsformulier klassenlijst


Meander in de Gelderlander

Meander stond onlangs twee keer in de Gelderlander. Bekijk de artikelen hier.


Klassenlijst

De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van kinderen en ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht kunnen snel de bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om deze beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de school de bereikbaarheidsgegevens van de ouders zoals die op de klassenlijst staan, door aan Kubus in verband met de informatie aan ouders over de ouderschenkingen.

Wij stellen het op prijs als u ons op dit formulier uw toestemming geeft voor het verspreiden en gebruiken van de gegevens van u en uw kind binnen de school, onder ouders en aan Kubus*. Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan ook, niet doet. Overigens: u kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit schriftelijk aan de schoolleiding door te geven. (formulieren liggen ook bij de administratie!)

*Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas.


Ontwikkelingen mogelijke dislocatie Lent

Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies gegeven voor het starten van een dislocatie van Meander in Nijmegen Noord. Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te hebben onderzocht.

Lees hier de volledige informatiebrief over dit advies.


Schoolplein Meander in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 maart 2018 stond een prachtig artikel over het groene schoolplein van Meander! Klik op het artikel om het te vergroten.Mededelingen 15