Nieuws

Gevonden Voorwerpenmarkt 28 september

Vrijdag 28 september van 12 tot 13.30 uur is -zoals elke twee weken- de Gevonden Voorwerpenmartk in de Grote Zaal.  Kom kijken of er iets van je kind bij zit, want ook nu is er weer veel blijven liggen op school, zoals gymtassen e.d.


Gebruik beeldmateriaal op school

Voor het gebruik van beeldmateriaal op school hebben we de toestemming van ouders nodig. Daarom is het belangrijk dat u door middel van dit toestemmingsfomulier laat weten of u hiermee akkoord gaat. Graag ontvangen we het invulformulier uiterlijk op 1 oktober retour. U kunt het hier downloaden en printen, maar u kunt ook een exemplaar afhalen bij de administratie op de benedenverdieping van de school. Graag bij de administratie ook weer inleveren of mailen aan m.schraven@vsmeander.nl


Herfstmarkt 3 november

Op zaterdag 3 november is er weer een gezellige Herfstmarkt op Meander! Lees er hier alles over.


Extra ondersteuning in klassen

Er komt extra ondersteuning in de kleuterklassen op het gebied van activiteiten in de klassen, werken met groepjes kleuters buiten de klassen, het afnemen van onderdelen van het proces leerrijpheid en het observeren van kinderen in de klas. Dit gebeurt door ervaren leerkrachten van onze school (Yvonne Smits en Loes Kraaijvanger). Ook in de onderbouwklassen krijgen de leerkrachten ondersteuning. Deze extra inzet vergroot de kwaliteit van ons onderwijs. Lees er meer over in Mededelingen 2 .


Schrijvers gezocht voor de Branding

Wie wil er voor de Branding schrijven? We hebben als thema Bèta. Het fysiek lichaam gekoppeld aan de bètawetenschappen, het aarde-element, dat wat je kunt zien en voelen, bijvoorbeeld huid, spieren, botten, organen: het fysiek lichaam. Dit is opgebouwd uit materie en voldoet aan de wetten van fysica en chemie. Dit fysiek lichaam komt overeen met de eigenschappen van de minerale wereld. Het element dat hierbij hoort is het element aarde. Voorbeelden van bètawetenschappen zijn natuurkunde en biologie.

Praktische zaken:
Vrijdag 28 september deadline – Dinsdag 22 oktober volgt het uitdelen
– Wil je aan je artikel een inleiding en kopjes toevoegen, dat leest prettiger.
– Artikel rond de 600 woorden (1 pagina) of rond de 1200 woorden (2 pagina’s).
– Aanleveren in WORD, geen pdf.
– Wil je er een afbeelding, foto of tekening bij? Graag in hoge resolutie en in de bestandsnaam
graag je naam/artikel vermelden. VERMELD AUB ook ONDERSCHRIFT.
– Indien je stukken van andere auteurs overneemt, graag bronvermelding toevoegen.

Alvast bedankt voor je bijdrage!
Met vriendelijke groet, de redactie:
redactie@branding-nijmegen.nl


Denk jezelf sterk

Vanaf schooljaar 2018-2019 staat er voor de kinderen van klassen 4,5 en 6 iets nieuws op het
programma: Denk jezelf sterk.

In kleine groepen met maximaal vijf klasgenoten gaan de kinderen gedurende vijf weken, wekelijks een uur aan de slag met Suzanne Ulijn – leerkracht met expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Over een periode van drie jaar (klas 4,5 en 6) komen alle kinderen een keer aan de beurt. Tijdens deze lessen is er aandacht voor:
– Welke gedachten kun je hebben en herken je bij jezelf of anderen?
– Wat is het G-schema (manier om gedachten en gevoelens te onderzoeken) en hoe werkt
dit?
– Welke helpende gedachten ken je? Het opdoen van veel nieuwe helpende gedachten staat
centraal!
– Kritische vragen leren stellen bij je niet-helpende gedachten.
– De helpende gedachten op een creatieve wijze uitwerken zodat deze op een speelse
manier eigen wordt gemaakt.
– En uiteraard heel veel leuke oefeningen & gesprekjes!


Fietsen stallen bij de school

Vanaf nu zijn de fietsen aan de zijde van de Celebesstraat beter te stallen op de fietsenstalplaats bij de gymzaal. Lees hier de handleiding.


Hulp gezocht werkgroep Herfstmarkt

Voor het café hebben we ondertussen genoeg aanmeldingen, waarvoor dank! Wij zijn echter nog dringend op zoek naar ouders die willen meehelpen in de werkgroep van de Herfstmarkt. Zonder jullie hulp kan de Herfstmarkt niet doorgaan, dus geef je snel op voor deze gezellige groep!

Contact: a.ebskamp@vsmeander.nl


Ontwikkelingen mogelijke dislocatie Lent

Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies gegeven voor het starten van een dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord. Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te hebben onderzocht.

Lees hier de volledige informatiebrief over dit advies.


Schoolplein Meander in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 maart 2018 stond een prachtig artikel over het groene schoolplein van Meander! Klik op het artikel om het te vergroten.Mededelingen 3 – 25 september 2018

Mededelingen 2 – 13 september 2018

Mededelingen 1 – 28 augustus 2018