Nieuws

Belangrijk: aanmelden nieuwe leerlingen

Let op!
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22


Vacature dirigent koorzang

Momenteel zoeken wij een dirigent koorzang. Bekijk hier de vacature.


Lenteconcert

24 maart van 14.00 – 17.00 uur verzorgt klas 6B een prachtig lenteconcert. Toegang €3,50.

Tijdens het lenteconcert kan je genieten van voorstellingen die door leerlingen en familie van klas 6B worden verzorgd. Tijdens de pauzes kun je smullen van gebak en andere lekkernijen!! Het geld dat opgehaald wordt, gaat naar het eindkamp.


Verklaringen

Na herhaalde oproepen hebben jammer genoeg erg weinig ouders gehoor gegeven aan het invullen van de formulieren. Daardoor kunnen we niet vooruit met het maken van foto’s etc. Nogmaals het verzoek de formulieren in te leveren. Download ze hier:

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
Toestemmingsformulier klassenlijst


Weinig invalleerkrachten

Helaas hebben we weer te kampen met veel zieke leerkrachten. Er zijn weinig invallers beschikbaar. We doen ons uiterste best een en ander zo goed mogelijk te regelen. Het hele team heeft extra inspanningen verricht. Het is fijn te merken dat jullie begrip hebben voor de situatie!


Minor vrijeschoolonderwijs Pabo

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer opgeleide vrijeschoolleraren in het oosten van het land, start komend studiejaar een minor vrijeschoolonderwijs in Nijmegen. Dit is een samenwerking tussen de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden, de Pabo van Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stichting Vrijescholen Athena en Stichting Pallas. Lees er in dit nieuwsbericht minor Vrijeschoolonderwijs alles over.


Mieke Thuenissen overleden

Zondagochtend 20 januari om 9.39u is Mieke Thuenissen in alle rust overleden.

GOD GAF HET ONS

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen;
’t was wel bij ons,
’t ging weg van ons,
’t was beter in de Hemel;
daar blijft het ons,
daar wacht het ons,
daar zien wij ’t eenmaal weder!

G. Gezelle


Cursus ‘Temperamenten in de praktijk’

De Vrije Academie voor ouders en opvoeders organiseert:

Temperamenten in de praktijk

Kijk, iedereen heeft een temperament maar sommigen zijn ‘temperamentvol’. Wat is het verschil tussen een temperament hebben en temperamentvol zijn? Is er een verschil tussen kinderen en volwassenen?

Er zijn vier temperamenten. Heeft elk kind ze alle vier? En hoe kan ik dat zien? Elk temperament heeft typische kenmerken. En als ik dat weet wat moet ik daar dan mee? Als ouder? En als leerkracht?

Handig als je er meer van weet om eens anders naar je kind te kijken. Hoe kun je temperamenten herkennen, op school en thuis? En hoe kan het je helpen in de opvoeding? Docent Frans Schobbe vertelt je meer!

Kosten: € 35 (contant betalen op 13 februari)
Data: woensdag 13 februari, 20 maart, 10 april en 15 mei 2019
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Celebesstraat 12, Nijmegen
Aanmelden: fransschobbe@hotmail.com


Vacature pedagogisch medewerker

Kinderdagverblijf Heemhuys Opaaltje zoekt een pedagogisch medewerker om het team te versterken.

Meer weten? t. 0619892491
Sollicitatiebrief en cv: opaaltje@heemhuys.nl


Schoolwijzer

Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar. Ouders met een kind, geboren tussen 01-06-2015 en 31-05-2016, dienen voor 1 maart 2019 het kind aan te melden om meegenomen te kunnen worden in de maartmatching: www.schoolwijzernijmegen.nl.

Kijk ook op de aanmeldingspagina.


Informatiebrief Bieb op School

Op 26 november heeft voor de klassen 1 tot en met 6 de opening van onze bieb op school plaatsgevonden. Het was een ontzettend geslaagde dag! In deze brief van de bibliotheek Nijmegen staat extra informatie.


Dag van de kinderspiritualiteit 2019 – Spiritueel (op)voeden

Op 25 januari organiseert Oblimon in samenwerking met de HAN Pabo en de International Association for Children’s Spirituality een studiedag over spiritueel opvoeden. Met twee keer zes inspirerende en praktische workshops. Bekijk hier de flyer met het programma.


Werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld viermaal per jaar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen ‘Passend Onderwijs’ met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken, of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Momenteel werft de OPR nieuwe leden. Lees er alles over in deze brief.


Klassenlijst

De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van kinderen en ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht kunnen snel de bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om deze beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de school de bereikbaarheidsgegevens van de ouders zoals die op de klassenlijst staan, door aan Kubus in verband met de informatie aan ouders over de ouderschenkingen.

Wij stellen het op prijs als u ons op dit formulier uw toestemming geeft voor het verspreiden en gebruiken van de gegevens van u en uw kind binnen de school, onder ouders en aan Kubus. Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan ook, niet doet. Overigens: u kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit schriftelijk aan de schoolleiding door te geven. (formulieren liggen ook bij de administratie!)

Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas.


Ontwikkelingen mogelijke dislocatie Lent

Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies gegeven voor het starten van een dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord. Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te hebben onderzocht.

Lees hier de volledige informatiebrief over dit advies.


Schoolplein Meander in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 maart 2018 stond een prachtig artikel over het groene schoolplein van Meander! Klik op het artikel om het te vergroten.Nededelingen 8 – 19 december 2018

Mededelingen 7 – 9 november 2018

Mededelingen 6 – 8 november 2018

Mededelingen 5 – 1 november 2018

Mededelingen 4 – 10 oktober 2018

Mededelingen 3 – 25 september 2018

Mededelingen 2 – 13 september 2018

Mededelingen 1 – 28 augustus 2018