Nieuws

Hulp gevraagd: rubberen tegels leggen

Op de muur van de gymzaal zullen binnenkort klimgreepjes worden geplaatst. Om het klauteren veilig te kunnen laten verlopen moet eerst de valondergrond worden verzorgd.

Komende zaterdag en zondag (15 en 16 december) worden er grote, rubberen tegels gelegd naast de muur van de gymzaal. Dit is een precieze maar ook zware klus. Hulp is dus zeer wenselijk. Wie kan er een uurtje, dagdeel of dag vrij maken om te komen helpen?

Meld je aan bij juf Tim: t.heijl@vsmeander.nl


Informatiebrief Bieb op School

Op 26 november heeft voor de klassen 1 tot en met 6 de opening van onze bieb op school plaatsgevonden. Het was een ontzettend geslaagde dag! In deze brief van de bibliotheek Nijmegen staat extra informatie.


Dag van de kinderspiritualiteit 2019 – Spiritueel (op)voeden

Op 25 januari organiseert Oblimon in samenwerking met de HAN Pabo en de International Association for Children’s Spirituality een studiedag over spiritueel opvoeden. Met twee keer zes inspirerende en praktische workshops. Bekijk hier de flyer met het programma.


Werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld viermaal per jaar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen ‘Passend Onderwijs’ met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken, of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Momenteel werft de OPR nieuwe leden. Lees er alles over in deze brief.


Kerstpakkettenactie

Ook Meander zamelt voedsel in voor de klanten van de Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe. Het gaat om wat luxere dingen, zodat in de maand december naast het reguliere voedselpakket een extra feestelijk kerstpakket gegeven kan worden. Initiatiefnemer is de oecumenische diaconale werkgroep van de Antonius van Paduakerk en de Maranatha kerk. Met de regionale opbrengst willen zij dit jaar zo’n 730 adressen een kerstpakket geven. Bekijk hier de flyer waarop de gewenste producten staan.

De inzameldoos staat in de hal bij de hoofdingang.Klas 4a zal kerstpakketten samenstellen van de gedoneerde producten.


Schoolmeubilair te koop

Wij verkopen ons oude schoolmeubilair (diverse maten):

stoel: 7,50 euro
tafel: 10,00 euro
samen: 15.00 euro

Op woensdagen tussen 12.30u-13.15u op te halen en af te rekenen (graag gepast) bij Harald.


Klassenlijst

De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van kinderen en ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht kunnen snel de bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om deze beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de school de bereikbaarheidsgegevens van de ouders zoals die op de klassenlijst staan, door aan Kubus in verband met de informatie aan ouders over de ouderschenkingen.

Wij stellen het op prijs als u ons op dit formulier uw toestemming geeft voor het verspreiden en gebruiken van de gegevens van u en uw kind binnen de school, onder ouders en aan Kubus. Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan ook, niet doet. Overigens: u kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit schriftelijk aan de schoolleiding door te geven. (formulieren liggen ook bij de administratie!)

Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas.


Terugblik Ouderavond Meander en KGC

Thema-avond ‘Ze kunnen het omdat jij dat denkt’

Voor wie er niet bij kon zijn op 8 november: bekijk hier de boeiende powerpoint over Mindset


Toestemmingsfomulier Beeldmateriaal

Het is belangrijk dat wij het Toestemmingsfomulier Beeldmateriaal weer retour krijgen, daarom het vriendelijke verzoek deze ingevuld en getekend in te leveren bij de administratie of mailen naar:

m.schraven@vsmeander.nl

Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de brief uit te printen dan kunt u deze ook ophalen beneden bij de administratie.


Kerstspelen

Op 7 december spelen we overdag het paradijsspel voor de kinderen van klas 3 t/m 6. 21 december is het herdersspel aan de beurt voor de klassen 1 t/m 6. De a-stroom om 9.00u. (ze zijn dus van 8.30u tot 10.15u op school). De b-stroom om 11.00u. (ze zijn dus van 10.30u tot 12.15u op school). Alle kleuters zijn vrij.
Het driekoningenspel wordt op maandag 14 januari om 11.00u gespeeld voor de klassen 4 t/m 6.

Ouders zijn wegens ruimtegebrek niet uitgenodigd voor bovengenoemde voorstellingen. Maar ook aan jullie hebben we gedacht:
Voor de ouders en belangstellenden spelen we het paradijs – en het herdersspel op donderdag 20 december om 20.00u in onze grote zaal. T.a.v. het driekoningenspel mag u de generale repetitie bezoeken op zondag 13 januari om 20.00u eveneens in onze grote zaal.


Ouders gezocht voor BOS – Bieb op School

Er komt een BOS op de Meander: een Bieb Op School. De bibliotheek van Nijmegen levert onze school een prachtige collectie aan boeken, deze worden tevens telkens ‘ververst’. Ook krijgen kinderen de mogelijkheid om boeken te reserveren die op school geleverd worden en krijgen alle kinderen een biebabonnement! Zo kan onze bieb ‘up to date’ blijven en kunnen de kinderen gaan genieten van de allermooiste leesboeken. Wij zijn súper blij met dit vooruitzicht en kijken er echt naar uit! De bieb zal op maandag 26 november a.s. feestelijk geopend worden voor alle leerlingen.

De bieb zal komen op de plaats van de huidige bieb. Er komt tevens een uitleenmeubel en er zal een coördinator zijn vanuit de bieb Nijmegen die zal zorgen dat de zaken organisatorisch goed verlopen. Hiervoor zoeken wij ouderhulp: naast de twee hoofdvrijwilligers willen wij graag een team vormen van ouders.

Dit betekent concreet: wij vragen om twee ouders per klas van klassen 1 tot en met 6. In totaal zal er dus een groep van 24 vrijwilligers ontstaan. Per maand zal één klas eindverantwoordelijk zijn voor de bieb. Dit houdt in dat er twee ochtenden zullen zijn waarop er vrijwilligers in de bieb aanwezig zijn (woensdag en vrijdag, één vrijwilliger per ochtend is voldoende). Op deze ochtenden komen klassen om de beurt langs voor het ruilen/wisselen van boeken. De taak van de vrijwilligers is om te helpen met dit proces. De hoofdvrijwilligers zullen iedere maand de nieuwe vrijwilligers inwerken. Het systeem is heel simpel maar we hebben uw hulp dus wel nodig om deze mooie bieb goed te laten starten en de kinderen heerlijk te kunnen laten genieten van mooie leesboeken.

Denkt u dus: ik wil héél graag één maand per schooljaar deel uitmaken van deze mooie bieb om mijn kinderen te laten genieten van de mooiste boeken: stuur dan een berichtje aan
e.vandersteen@vsmeander.nl
Vermeld hierin aub ook de klas waarbij u ingedeeld wilt worden.

Wij hopen op véél enthousiaste aanmeldingen! We hebben er enorm veel zin in!

Hartelijke groeten,
Jacqueline Hogenboom, Anne-Marie Lucker en Elena van der Steen.


Ontwikkelingen mogelijke dislocatie Lent

Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies gegeven voor het starten van een dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord. Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te hebben onderzocht.

Lees hier de volledige informatiebrief over dit advies.


Schoolplein Meander in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 maart 2018 stond een prachtig artikel over het groene schoolplein van Meander! Klik op het artikel om het te vergroten.Mededelingen 7 – 9 november 2018

Mededelingen 6 – 8 november 2018

Mededelingen 5 – 1 november 2018

Mededelingen 4 – 10 oktober 2018

Mededelingen 3 – 25 september 2018

Mededelingen 2 – 13 september 2018

Mededelingen 1 – 28 augustus 2018