Nieuws

7 juni: feestelijke dag!

Noteer in uw agenda: 7 juni wordt een bijzondere dag! Dan vindt namelijk de officiële opening van onze school plaats, openen we het laatste deel van het schoolplein én vieren we samen het Pinksterfeest. Bekijk hier de uitnodiging van deze feestelijke dag!.

De Branding

De nieuwe Branding is uit!


Meander in de Gelderlander

Meander stond onlangs twee keer in de Gelderlander. Bekijk de artikelen hier.


Belangrijk: aanmelden nieuwe leerlingen

Let op!
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22


Verklaringen

Na herhaalde oproepen hebben jammer genoeg erg weinig ouders gehoor gegeven aan het invullen van de formulieren. Daardoor kunnen we niet vooruit met het maken van foto’s etc. Nogmaals het verzoek de formulieren in te leveren. Download ze hier:

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
Toestemmingsformulier klassenlijst


Minor vrijeschoolonderwijs Pabo

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer opgeleide vrijeschoolleraren in het oosten van het land, start komend studiejaar een minor vrijeschoolonderwijs in Nijmegen. Dit is een samenwerking tussen de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden, de Pabo van Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stichting Vrijescholen Athena en Stichting Pallas. Lees er in dit nieuwsbericht minor Vrijeschoolonderwijs alles over.


Vacature pedagogisch medewerker

Kinderdagverblijf Heemhuys Opaaltje zoekt een pedagogisch medewerker om het team te versterken.

Meer weten? t. 0619892491
Sollicitatiebrief en cv: opaaltje@heemhuys.nl


Schoolwijzer

Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar. Ouders met een kind, geboren tussen 01-06-2015 en 31-05-2016, dienen voor 1 maart 2019 het kind aan te melden om meegenomen te kunnen worden in de maartmatching: www.schoolwijzernijmegen.nl.

Kijk ook op de aanmeldingspagina.


Klassenlijst

De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van kinderen en ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht kunnen snel de bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om deze beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de school de bereikbaarheidsgegevens van de ouders zoals die op de klassenlijst staan, door aan Kubus in verband met de informatie aan ouders over de ouderschenkingen.

Wij stellen het op prijs als u ons op dit formulier uw toestemming geeft voor het verspreiden en gebruiken van de gegevens van u en uw kind binnen de school, onder ouders en aan Kubus. Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan ook, niet doet. Overigens: u kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit schriftelijk aan de schoolleiding door te geven. (formulieren liggen ook bij de administratie!)

Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas.


Ontwikkelingen mogelijke dislocatie Lent

Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies gegeven voor het starten van een dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord. Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te hebben onderzocht.

Lees hier de volledige informatiebrief over dit advies.


Schoolplein Meander in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 maart 2018 stond een prachtig artikel over het groene schoolplein van Meander! Klik op het artikel om het te vergroten.Mededelingen 12 – 20 maart 2019

Mededelingen 11 – 1 maart 2019