Bieb Op School

Wij hebben een BOS in de school: een Bieb Op School. De bibliotheek van Nijmegen levert onze school een prachtige collectie aan boeken, deze worden tevens telkens ‘ververst’. Ook krijgen kinderen de mogelijkheid om boeken te reserveren die op school geleverd worden en krijgen alle kinderen een biebabonnement! Zo kan onze bieb ‘up to date’ blijven en kunnen de kinderen gaan genieten van de allermooiste leesboeken.

Vrijwilligers
De bieb zal komen op de plaats van de huidige bieb. Er komt tevens een uitleenmeubel en er zal een coördinator zijn vanuit de bieb Nijmegen die zal zorgen dat de zaken organisatorisch goed verlopen. Verder werken er ouders van de school als vrijwilligers.

SchoolWise
De Bibliotheek op School heeft een online portal: SchoolWise. Op deze site kunnen kinderen op een leuke manier snuffelen tussen diverse thema’s, educatieve filmpjes bekijken en direct boeken reserveren uit de bibliotheekcollectie, die worden geleverd op school.

Bekijk hier de website van SchoolWise 

In deze brief van de bibliotheek Nijmegen staat extra informatie.

Onze mooie schoolbieb draait al even op school, hierbij zien we veel enthousiasme bij de kinderen rondom het kunnen lezen van mooie boeken.

Daarnaast lopen we ook tegen wat opstartstrubbelingen aan. Zo is het zo dat onze biebcollectie enkel aangevuld en up to date blijft wanneer kinderen zélf boeken gaan reserveren. Hierbij komen deze mooie boeken die passen bij de leefwereld van de kinderen in onze bieb. Wanneer kinderen géén boeken zelf thuis (of vanaf klas 5 ook op school) reserveren, holt de collectie achteruit omdat er op andere scholen wél gereserveerd wordt en deze boeken onder anderen uit onze bieb worden gehaald.

Wanneer dus alle kinderen zowel boeken online gaan reserveren als lenen in de bieb, heeft iedere leerling twee leesboeken op school en zal de bieb telkens aangevuld blijven.

Onze vraag dus aan jullie om thuis actief met je kind boeken te gaan reserveren! Kinderen kunnen zich aanmelden op de website: hun gebruikersnaam en wachtwoord zijn beiden hun voor- en achternaam achter elkaar in kleine letters. Wanneer ze zich aangemeld hebben wijst het reserveren van boeken zich als het goed is vanzelf. Lukt het inloggen met voor- en achternaam in kleine letters niet, dan dit graag melden bij de groepsleerkracht om dit zsm op te kunnen lossen.

De boeken worden dan vervolgens in onze schoolbieb geleverd waar kinderen deze op kunnen halen op hun biebtijden.

Hopelijk helpen jullie ons en jullie kinderen om de biebcollectie up to date te houden!