Contact

Meander vrijeschool voor basisonderwijs
Celebesstraat 12
6524 KE Nijmegen

Tel:   024  360 03 56
E-mail:   algemeen@vsmeander.nl
Website:   www.vrijeschoolmeander.nl

We zijn telefonisch goed bereikbaar tussen 9.00u-14.00u


Schoolleider:
Bart Spijkerboer
Afspraak graag via de administratie
b.spijkerboer@vsmeander.nl


Administratie:
algemene administratie:
Marloes Schraven
Aanwezig van di t/m do van 8.30 – 14.30 uur
m.schraven@vsmeander.nl

leerlingadministratie en financiële Administratie:
Mieke Seeling
Aanwezig op di. en vr. van 9.00 tot 14.00 uur
Op donderdag bereikbaar – tussen 9.00 en 14.00 uur
m.seeling@vsmeander.nl

Je kunt binnenlopen voor een stempelformulier leerlingenvervoer/ leerplichtbrief e.d./ info ouderbijdrage


Aanmelden nieuwe leerling:
Lees hier de procedure.

 


Medezeggenschapsraad Meander:
E-mail: mr@vrijeschoolmeander.nl

Intern Begeleider:
Meike van Vliet-Vellener
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
m.vanvliet@vsmeander.nl
Je kunt via de leerkracht een afspraak maken


Maatschappelijk werkster:
Els Beaumont
Voor al uw kleine en grote vragen over uw kind. Lees hier over haar werkwijze.
Tel.: 024 323 27 51
E-mail: e.beaumont@nim.nl
(bij e-mail graag de naam van de school vermelden)


Het team Jeugdgezondheidszorg GGD:
Aan onze school zijn medewerkers Jeugdgezondheidszorg van GGD verbonden. Dit team van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling.

Lees in deze flyer over hun werkwijze op school en hoe u contact kunt opnemen met de teamleden.

Op de website van de GGD vindt u onder deze links nog meer informatie:

Jeugd en opvoeden · GGD Gelderland-Zuid

Over de Jeugdgezondheidszorg · GGD Gelderland-Zuid