Downloads

De volgende documenten kunt u inzien en downloaden. 

Aanmeldingsformulier Meander

Aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek

RT onder schooltijd

Inspectierapport 2014

Burgerschap en integratie

Verantwoording verplichte onderwijstijd

Magazine Stichting tot Steun schooljaar 2018 – 2019

Ouderschenking Meander

Memo ouderschenkingen 2017-2018 Stichting Vrienden van Pallas

Modelovereenkomst periodieke gift 

Informatie periodieke gift in geld

Els Beaumont – schoolmaatschappelijk werk – uitleg

Kalender 2018-2019 regio Nijmegen

BSOT Meander

Stichting Leergeld Nijmegen

Toestemmingsfomulier gebruik beeldmateriaal

Richtlijn uitgaven klas 2018