Downloads

De volgende documenten kunt u inzien en downloaden. 

Aanmeldingsformulier Meander
Burgerschap en integratie
Aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek
RT onder schooltijd
Inspectierapport 2014
Burgerschap en integratie

Verantwoording verplichte onderwijstijd
Magazine Stichting tot Steun schooljaar 2018 – 2019
Ouderschenking Meander
Besteding ouderschenking
Modelovereenkomst periodieke gift – belastingdienst

Informatie periodieke gift in geld
Els Beaumont – schoolmaatschappelijk werk – uitleg
Kalender 2017-2018 Nijmegen
Kalender 2018-2019 regio Nijmegen
BSOT Meander
Stichting Leergeld Nijmegen
Toestemmingsfomulier gebruik beeldmateriaal