Initiatieven

Samenwerking

Kinderopvang en voortgezet onderwijs

Meander Vrijeschool voor basisonderwijs werkt met succes samen met de Vrije Peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang (BSO) en het Karel de Grote College.