Historie

Historisch Archief

Het Historisch Archief van Meander Vrijeschool voor basisonderwijs werd in 1998 opgericht naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de school. Het doel was – en is – om de schoolgeschiedenis te archiveren, te beheren en actueel te houden.

Het Historisch Archief omvat:
– lijsten van leerlingen, leerkrachten, bestuursleden en overig personeel;
– overzichten van financiële acties, belangrijke wettelijke maatregelen en huisvestingszaken;
– alle schooluitgaven zoals het schoolblad de Branding, de Nieuwsbrief, schoolgidsen, jaarboekjes, folders, affiches, feestbundels en belangrijke school- en klassenbrieven;
– diverse fotoverzamelingen;
– notulen en verslagen van belangrijke vergaderingen en bijeenkomsten.

Mocht u oude schoolspullen en/of foto’s opruimen, laat het dan weten. Misschien zijn er nog zaken waarmee u het Historisch Archief kunt verrijken.

 

Meander vrijeschool voor basisonderwijs

De geschiedenis van Meander
lees verder>>

Rudolph Steinerschool

Een beknopte beschrijving van de de ontwikkeling van de voormalige Rudolf Steinerschool.
lees verder>>

Nijmeegse bovenbouw

In de ontwikkeling van de Nijmeegse bovenbouw zijn de volgende episoden te herkennen.
lees verder>>