Karel de Grote College

Deze school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van onderbouwleerlingen, zoals die op Meander is begonnen: op de leeftijdsfase gericht onderwijs, met een evenwichtige verdeling van aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en handelingsaspecten van de opvoeding van kinderen tot jong volwassenen, in groepen die de saamhorigheid van de leeftijdsgroep bevorderen.

Concreet wordt dat zichtbaar in de aangeboden drie leertrajecten met aan het eind een examen: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – theoretische leerweg (vmbo-t), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Karel de Grote College

Regionale Vrije School, klas 7 t/m 12
Wilhelminasingel 13-15,
6524 AJ Nijmegen
Tel: 024 323 3670
Fax: 024 322 8139
E-mail: post@kgcnijmegen.nl
www.kgcnijmegen.nl