Meander vrijeschool voor basisonderwijs

In de ontwikkeling van Meander vrijeschool voor basisonderwijs kunnen we de volgende tijdvakken onderscheiden.

– 1972 – 1974: de oprichtingsperiode. Deze betreft de ontmoeting met de Vrije Schoolidee, talrijke oprichtingsactiviteiten, 3 lezingen van Wim Veltman in het Kolpinghuis onder de titel: “Wat vraagt het kind van ons in deze tijd?”, de start van de eerste kleuterklas met Len Ledeboer-Visser op 3 september 1973 aan de Akkerlaan en het eerste schooljaar. April 1974 verhuizing naar Villandry aan de Bosweg. N.a.v. een conflict voorjaar 1974, wordt de ervaren Haagse leerkracht Jaant Loos (1915-1993) gevraagd om in Nijmegen leiding te komen geven.

– 1974 – 1980: het tijdperk Jaant Loos. Tijd van groei, subsidiëring van de school en verhuizing naar de Groesbeekseweg in augustus 1976 een schoolgebouw van de Dochters der Wijsheid. Het gebouw vormt tezamen met het schoolgebouw aan de Groesbeekseweg 152 een architectonische en stedebouwkundige eenheid. Lees meer hierover.

– 1980 – 1986: staat geheel in het teken van de strijd om subsidiëring van de bovenbouw. In de zomer van 1983 de start van een parallelschool, de latere Steinerschool.

– 1986 – 1991: tijd van renovatie (1989-1990) van het schoolgebouw met de nog altijd bestaande muurschilderingen van Jan Kok. Ook een tijd van reorganisatie van een stroef lopende schoolorganisatie. De schuldenlast, opgelopen in de niet gesubsidieerde periode van de bovenbouw, wordt weggewerkt m.b.v. de betrokken regioscholen.

– 1991 – 1997: de periode van de zogeheten mandatenorganisatie. In 1992 de vraag: verbouwen op de Groesbeekseweg of verhuizen naar de Waldeck Pyrmontsingel? Het wordt uiteindelijk toch verbouwen, waarna de kleuterklassen in april 1994 op de Groesbeekseweg intrekken en er een einde komt aan 16 jaar huisvesting elders. In 1994 start ook de grondsteenwerkgroep. De grondsteenlegging vindt plaats op 2 april 1997. Daarmee lijkt een vestigingsproces dat in 1973 begon, te zijn afgerond.

– 1997 – 2001: medio 1997 reorganisatie en aanstelling van een schoolcoördinator. Eind 1997 komt het gehele Nederlandse vrijeschoolonderwijs in een stroomversnelling door het Akkoord van 28-11-1997 over een nieuwe bekostiging. In 1998 gaat het Project 2000 van start. Dit project beoogt een modernisering en een professionalisering van het onderwijs en de schoolorganisatie. De onderbouw wordt van 7 naar 6 leerjaren te-ruggebracht. In deze periode vinden er ook twee fusies plaats: in 1999 het samengaan van de Rudolf Steinerschool en de Vrije School Nijmegen. In de loop van het jaar 2000 wordt de school betrokken in een bestuurlijke fusie met 10 andere vrijescholen in Zuid-Oost Nederland in de Stichting Pallas, die op 1 januari 2001 een feit is. In februari 2001 krijgt deze school de naam Vrije School Meander.

– 2001 – 2007: staat in het teken van de uiteenzetting met een nieuw onderwijsstramien binnen een nieuwe organisatiestructuur. Sinds 2002 is er een directeur en een medezeggenschapsraad. In 2004 ging de Talanderklas van start. De onderwijsinspectie houdt via het intensiever schooltoezicht nauwlettend de leeropbrengsten en de kwaliteit van de didactiek in het oog. D.w.z. wordt de juiste stof in het juiste tempo op het juiste moment aangeleerd. Maar wat is ‘juist’?

– 2018: na lange tijd gehuisvest te zijn op de Groesbeekseweg verhuist de school naar het pand aan de Celebesstraat. Dit prachtige schoolgebouw uit de jaren ’30 maken we geschikt voor 6 kleuterklassen en een dubbelstroomse lagere school. Zo huisvesten we hier 18 klassen.