Medezeggenschapsraad

In het kader van de medezeggenschap heeft Meander een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding.

De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden. De leden buigen zich over de ontwikkelingen op school, geven onze mening over beleidsstukken, bomen over lopende zaken, lezen binnengekomen stukken, beantwoorden vragen en adviseren -gevraagd en ongevraagd- de directie. Daarnaast heeft de raad een aantal bijzondere bevoegdheden welke bij wet zijn vastgesteld.

De leden -5 ouders en 4 leerkrachten- van de medezeggenschapsraad van Meander staan hieronder genoemd.
Nog niet iedereen weet de weg naar de MR te vinden. Als je als ouder of leerkracht vragen of opmerkingen hebt over de gang van zaken op school dan kun je altijd een MR-lid benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets doen, maar we vinden het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder ouders en leerkrachten.

Weet ons te vinden!
mr@vrijeschoolmeander.nl

Ouders:

  • Aletta Klanke
  • Jan van Baren-Nawrocka
  • Roos Reitsma
  • Melle Bakker
  • Ramon Oome

Leerkrachten:

  • Laura Hagemeijer
  • Bert Corduwener
  • Marjolein Gubbels
  • Sven van Reem