Nijmeegse bovenbouw

In de ontwikkeling van de Nijmeegse bovenbouw zijn de volgende episoden te herkennen:

– 1977 – 1981: aanloop naar een Nijmeegse bovenbouw via opeenvolgende, landelijk actieve werkgroepen, al vanaf 1977. Feestelijke start van de eerste 8e klas in 1979. In 1981 verhuizen de bovenbouwklassen van de Groesbeekseweg naar de Villa Novastraat. De beslissende erkenning als aparte onderwijsrichting door staatssecretaris de Jong in een brief d.d. 9 september 1981. In het schooljaar 1981-1982 wordt de nog steeds ontbrekende subsidie een dilemma: doorgaan is onverantwoorde financiële risico’s nemen, opgeven is de doodsteek voor een Nijmeegse bovenbouw.

– 1982 – 1986: de strijd om voltooiing van de Nijmeegse bovenbouw wordt op het scherp van de financiële snede gevoerd na het 11e klas besluit op 31 maart 1982. Dit besluit houdt het streven in om de Nijmeegse bovenbouw toch te voltooien, maar de benodigde gelden primair door extra activiteiten te verkrijgen om de schoolbegroting te ontlasten. Komst van Ton ten Böhmer uit Den Haag, zomer 1984, om de Nijmeegse bovenbouw te leiden. Op 16 september 1985 komt het verheugende bericht dat de Nijmeegse bovenbouw definitief op het Plan van Scholen is gezet en reeds na een jaar mag uitzien naar subsidie.

– 1986 – 1994: in augustus 1986 start als volledig gesubsidieerde regionale bovenbouw onder een eigen bestuur en schuldenvrij. In augustus 1989 verhuizing van de Villa Novastraat naar de Wilhelminasingel. Begin 1992 doet zich de mogelijkheid voor om met de onderbouw onder één dak te komen; dit blijkt in november 1992 uiteindelijk niet realiseerbaar. Aankoop Aulagebouw van de Katholiek Universiteit Nijmegen in de zomer van 1992 en begin van de verbouwing. Heropening van het vernieuwde schoolgebouw en de toekenning van de naam Karel de Grote College eind mei 1994.

– 1994 – 1997: er wordt een begin gemaakt met richting- & niveaudifferentiatie vanaf de 11e klas. Vertrek van Ton ten Böhmer in de zomer van 1995. Grondsteenlegging op 2 april 1997. Start van de Praktische Stroom in augustus 1997.

– 1998 – 2007: uitvoering en voltooiing van Project 2000. De bovenbouw wordt als gevolg van het Akkoord een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo-t. Hiermee zijn ingrijpende onderwijsveranderingen gemoeid, zoals de stapsgewijze invoering van eindexamens en de aanpassing van alle vaklessen aan de kerndoelen. De 7e klas komt bij de bovenbouw en gaat samen met de 8e klas deel uitmaken van de “middenbouw” van het vrijeschoolonderwijs. Bestuurlijke fusie van de bovenbouwen in Zeist, Eindhoven en Nijmegen vanaf 1 januari 2000. Toenemende huisvestingsproblemen leiden na diverse omzwervingen tot de feestelijke heropening van het verruimde en gemoderniseerde schoolgebouw op 1 december 2006. De Ouderkring organiseert op 31 mei een gezamenlijke bijeenkomst van Meander en K.G.C. rond het 10-jarig jubileum van de grondsteenlegging en het 33-jarig bestaan van de Nijmeegse vrijescholen. In september 2007 bestaat de succesvolle Praktische Stroom 10 jaar.