Partnerschool

Sinds 1992 heeft onze school een partnerschap met een Tsjechische vrijeschool in het stadje Príbram, 60 km ten zuidoosten van Praag. Aangezien deze vorm van onderwijs in het verleden niet was toegestaan, werd er veel waarde gehecht aan uitwisseling met scholen in het buitenland. Ook voor onze school bleek het een unieke gelegenheid om een totaal andere schoolcultuur te leren kennen.

De contacten die deze Tsjechische school ook had met de Waldorfschule in Bexbach, leidde tot samenwerking tussen beide scholen en onze school, in de vorm van een cultureel project, gefinancierd door het Europees Platform. Gedurende drie jaar vond er uitwisseling plaats en werd er o.a. een muziekbundel samengesteld. De school uit Príbram is de eerste Waldorfschool in Tsjechië, die is uitgebouwd tot dertien leerjaren, inclusief een vakopleiding.

In het schooljaar 2003/2004 is een familiecentrum gestart op basis van de antroposofie, met als doel een voedingsbodem te creëren voor een vrije kleuterschool. In januari 2009 is er een erkende vrije kleuterschool gestart.

http://www.waldorf.pb.cz/

http://www.waldorfschule-bexbach.de/