Protocollen

De volgende protocollen kunt u inzien en downloaden:

Luizen
Nijmeegs Verzuimprotocol Primair Onderwijs
Aanname kinderen met een handicap
Contacten
Contactouderschap
Doubleren

Dyslexie
Incidentenregistratie
Veiligheidsplan
Infectieziekten
Kindermishandeling
Klassenbezoek
Lesverzuim
Overplaatsing
Pesten
Schoolreizen en kampen
Verdeling leerlingen over de klassen
Vervangingen
Wegwijzer leerkracht eerste klas
Schoolafspraken
Schoolafspraken t.a.v. de RT
Rendement remedial teaching
Schoolrijpheid
Sociale media
Ontwikkelingsperspectief
Meldcode PO Nijmegen
POVO
Verrijking

Kinderbespreking:
Kinderbespreking deel 1
Kinderbespreking deel 2
Kinderbespreking deel 3
Kinderbespreking deel 4

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie
te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.