Rudolph Steinerschool

Beknopt iets over de ontwikkeling van de voormalige Rudolf Steinerschool. (Omdat er nooit gelegenheid was daar grondiger onderzoek naar te doen, kunnen geen duidelijke tijdvakken aangegeven worden.)

– 1981 – 1983: opstartfase. In oktober 1981 zet het lerarencollege van de Vrije School Nijmegen de wens tot een schoolsplitsing op de agenda en luidt daarmee een splitsingsproces in, dat in het schooljaar 1982/’83 tot een omstreden regioindeling van de klassen leidt.

– Augustus 1983: Start van de parallelschool.

– 17 augustus 1984: feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw in Meijhorst. De school krijgt de naam Rudolf Steinerschool.

– 24 november 1985: brand in de vroege zondagmorgen richt grote materiële schade aan.

– Voorjaar 1987: financiële problemen door een te gering aantal leerlingen leiden tot het afvloeien van de klassen 3, 4 en 5 naar de Oostschool.

– Voorjaar 1990: personele problemen leiden tot het vertrek van een deel van de ouders en leerlingen, maar ook een deel van de leerkrachten. Opnieuw een afvloeien van leerlingen naar de Oostschool. Een nieuwe groep ouders en leerkrachten maakt met succes een doorstart.

– In 1991 maakt de Steinerschool zich los van de Vrije School Nijmegen en komt onder een eigen stichtingsbestuur. Meteen daarop het conflict met staatssecretaris Wallage over een per vergissing te laat ingediende subsidieaanvraag. Door een heroprichting wordt het voortbestaan zekergesteld.

– 1997 – 1999: in de loop der jaren blijkt de school te klein gebleven en op termijn niet langer levensvatbaar. Samenwerking met de ‘Oostschool’, d.w.z. de Vrije School Nijmegen op de Groesbeekseweg, wordt onvermijdelijk, die uiteindelijk in 1999 na 16 jaar tot een fusie leidt en tot verhuizing naar de Prins Bernhardstaat.