Vrijeschool pedagogiek

Website Vereniging van vrijescholen: Kiezen voor de vrijeschool
De Vereniging van vrijescholen heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website: kiezenvoordevrijeschool.nl.
De website is bedoeld als vertrekpunt/kennismaking voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool. Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie.

Bezoekers vinden op de site onder meer films met ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten. Dat betreft ook een nieuwe film, waarin leerkrachten in beeld komen en meer laten zien van de vrijeschool in de praktijk. Verder wordt een aantal basisuitgangspunten van de vrijeschool uitgelicht én wordt er aandacht gevraagd voor het ‘werken op de vrijeschool’. Ook is op de website een kaart van Nederland te vinden met alle vrijescholen, waarbij ook de open dagen/informatiebijeenkomsten vermeld zullen worden.