Worden wie je bent op Meander

Meander onderscheidt zich van andere scholen. Onze leerlingen verwerven vanzelfsprekend alle kennis om aan de landelijke normen te voldoen. Maar daarnaast bieden we een rijk palet aan kunstzinnige en sociale vorming. Met dit aanbod willen we alle kwaliteiten van de leerlingen tot hun recht laten komen. Ons leermotto klinkt door in het leerplan van Meander. Daarin draait het naast kennis om kunst en ambacht. Naast het leren met het hoofd staat het leren met hart en handen centraal. Naast het denken ontwikkelen kinderen het voelen en het willen.

Denken, voelen, willen
Op Meander willen we onze leerlingen zo begeleiden dat ze datgene wat zij in aanleg met zich meebrengen later in hun leven kunnen verwezenlijken. Door bij de essentie van het kind te komen, helpen wij het kind in zijn ontwikkeling. De vrijeschool streeft naar een ontwikkeling van de verschillende kwaliteiten van een mens. Daarom wordt naast de intellectuele of cognitieve ontwikkeling de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming van het kind gestimuleerd. Kennis, kunst, ambacht en beschouwing worden nauw verweven, zodat kennis in een zo breed mogelijk perspectief komt te staan en de kinderen gemotiveerd blijven om te leren.

Hoofd, hart en handen
Op Meander wordt de leerstof afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Het leren met hoofd, hart en handen en het ontwikkelen van het denken, voelen en willen vormen een natuurlijke samenhang in de evenwichtige leerweg, die het kind aangeboden wordt. Blijvende eigen creativiteit wordt gestimuleerd door levend wordende wetenschap, systematisch oefenen, kunst en beschouwing. Schrijven, lezen en rekenen worden goed aangeleerd en ieder jaar volgens een landelijk volgsysteem getoetst. Hieruit blijkt dat de leerlingen van Meander goed scoren. Zo gingen het afgelopen jaar van de 46 leerlingen in de 6e klas: 39% naar het VWO, 26% naar het HAVO en 35% naar het VMBO.

Vrij in de wereld
Op Meander is het proces van leren belangrijk. Het kind dat leert, leert de wereld en zichzelf kennen. Leren en opvoeden zijn nauw met elkaar verbonden en vragen om persoonlijke betrokkenheid van de leraar. Dit draagt eraan bij dat onze leerlingen zich moedig en vrij in de wereld kunnen bewegen.

Lees meer –>