De Open Dag in het schooljaar 2022-2023 is op 4 februari 2023. Elke maand kun je kort kennismaken tijdens een rondleiding. Je kunt je daarvoor aanmelden bij Marloes van ons secretariaat: m.schraven@vsmeander.nl.

In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Meld je kind aan vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt je kind ook na 1 maart aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere selectierondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander.

Download hier de gang van zaken bij Oriëntatie en Aanmelding

Helaas niet. We hebben ons best gedaan om er een plek te krijgen maar de grote Nijmeegse schoolbesturen hadden voorrang. We onderzoeken de mogelijkheid om een tweede school te openen in Nijmegen West.

Meander is onderdeel van de stichting Pallas. We hebben een dochterstichting: Vrienden van Pallas. Dat is een ANBI-instelling die de vrijwillige ouderschenking ontvangt. De belastingvrije schenking van de ouders van Meander kom uiteraard bij onze school terecht.. Hiervan betalen we specifiek vrijeschoolse zaken zoals materiaal voor handwerken en handvaardigheid, de jaarfeesten, het muziekproject, de moestuin, het prehistorisch kamp.

Ouders zijn niet alleen bij vrijwel alle vieringen van jaarfeesten aanwezig, ze zijn er vooraf en tijdens het feest zelf actief bij betrokken. Op welke manier en welke intensiteit hangt af van het leerjaar. Bij de kleuterklassen is die betrokkenheid zeer intensief en naarmate de kinderen ouder worden wordt die navenant minder. Bij alle centrale jaarfeesten zijn ouders actief betrokken: Pasen, Sint Jan, Michael en kerst.

Kinderen van andere vrijescholen zijn natuurlijk zeer welkom bij ons. Maar onze klassen zitten over het algemeen tot het maximum gevuld en dat maakt plaatsing van nieuwe leerlingen niet vanzelfsprekend. Kijk hier voor de procedure.

Naast rekenen, lezen en schrijven besteden we ook veel aandacht aan de motorische, sociaal emotionele en kunstzinnig ontwikkeling van kinderen. De aandacht voor hoofd, hart en handen is in balans. Daarmee groeien de leerlingen uit tot evenwichtige jonge mensen. We volgen die ontwikkeling op verschillende manieren.

Met CITO-toetsen houden we twee keer per jaar de voortgang van de kinderen bij op het gebied van rekenen en taal in beeld. Aan het eind van de basisschool nemen we de IEP=toets af om een extra informatie te krijgen voor het schooladvies. Deze resultaten zijn wat je mag verwachten bij de sociaal economische achtergrond van de ouders op onze school.