Als je van Schoolwijzer bericht hebt gekregen dat je kind geplaatst is, vul je het aanmeldformulier van Meander in. Dit ingevulde formulier stuur je samen met het plaastingsbewijs van Schoolwijzer naar onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl.

De Open Dag in het schooljaar 2022-2023 is op zaterdag 21 januari 2023. Vanaf de start van het schooljaar kun je elke maand kort kennismaken tijdens een rondleiding. Je kunt je daarvoor aanmelden bij Marloes van ons secretariaat: m.schraven@vsmeander.nl.

In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Meld je kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt je kind ook na 1 februari aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere selectierondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander.

Download hier de gang van zaken bij Oriëntatie en Aanmelding

Helaas niet. We hebben ons best gedaan om er een plek te krijgen, maar de grote Nijmeegse schoolbesturen hadden voorrang. We onderzoeken de mogelijkheid om een tweede school te openen in Nijmegen West.

Door de centrale aanmelding van de gemeente Nijmegen, is de kans groot dat kinderen van buiten Nijmegen geen plek kunnen krijgen op Meander. Woon je ten zuiden van Nijmegen en zoek je een vrijeschool, kijk dan eens naar vrijeschool Het Kleurenbosch in Oss. Daar is over het algemeen wel plaats.

Kinderen van andere vrijescholen zijn natuurlijk zeer welkom bij ons. Maar onze klassen zitten over het algemeen tot het maximum gevuld en dat maakt plaatsing van nieuwe leerlingen niet vanzelfsprekend. Kijk hier voor de procedure.

Meander is onderdeel van de stichting Pallas. We hebben een dochterstichting: Vrienden van Pallas. Dat is een ANBI-instelling die de vrijwillige ouderschenking ontvangt. De belastingvrije schenking van de ouders van Meander komt uiteraard bij onze school terecht.. Hiervan betalen we specifiek vrijeschoolse zaken zoals materiaal voor handwerken en handvaardigheid, de jaarfeesten, het muziekproject, de moestuin, het prehistorisch kamp.

Ouders zijn niet alleen bij vrijwel alle vieringen van jaarfeesten aanwezig, ze zijn vooraf en tijdens het feest zelf actief betrokken. Op welke manier en welke intensiteit hangt af van het leerjaar. Bij de kleuterklassen is die betrokkenheid zeer intensief en naarmate de kinderen ouder worden, wordt die langzaam wat minder. Bij alle centrale jaarfeesten zijn ouders actief betrokken: Pasen & Pinksteren, Sint Jan, Michael, Sint Maarten en Kerst.

Naast rekenen, lezen en schrijven besteden we ook veel aandacht aan de motorische, sociaal emotionele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. De aandacht voor hoofd, hart en handen is in balans. Daarmee groeien de leerlingen uit tot evenwichtige jonge mensen. We volgen die ontwikkeling op verschillende manieren.

Met CITO-toetsen houden we twee keer per jaar de voortgang van de kinderen bij op het gebied van rekenen en taal. Aan het eind van de basisschool nemen we de IEP=toets af om een extra informatie te krijgen voor het schooladvies. Deze resultaten zijn wat je mag verwachten volgens de normen van de inspectie.