PRAKTISCH – Meander
 

kennismaken & aanmelden

 

lestijden

 

ziekte en verlof

 

ouder- bijdrage

 

jaaragenda

 

documenten

Kennismaken & aanmelden

 
sluiten

Kennismaken & aanmelden

Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander
Hier vind je de procedure uitgebreid.

1. Oriëntatie
Je vormt je eerst een beeld van deze school via de website, de schoolgids en andere informatiebronnen. Hier vind je een aardig filmpje over vrijeschoolonderwijs van de Vereniging voor Vrijescholen.

Kom kijken op school
Vanaf september starten we weer met kennismakingsochtenden. Houd de website in de gaten.

Herfst- of lentemarkt
Elk jaar hebben we een feestelijke seizoensmarkt. Daarop verkopen de kinderen allerlei werkjes en lekkers. Je kunt rondneuzen bij kraampjes van mensen die betrokken zijn bij de school zoals poppenmakers, boekbinders, kaarsentrekkers. Er zijn optredens van kinderen en volwassenen. Dit schooljaar houden we de herfstmarkt begin november 2023.

2. Centrale aanmelding
In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Meld je kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 februari je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere plaatsingsrondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander. Overstappers in hogere klassen hebben door het jaar heen gelegenheid om aan te melden.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen.

3. Inschrijving
Als je van Schoolwijzer een verklaring voor toelating hebt gekregen, schrijf je je in op onze school. Stuur het inschrijfformulier samen met de verklaring van Schoolwijzer naar Mieke van onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl. Kleuters die 4 jaar worden zijn dan definitief geplaatst. Kinderen die op latere leeftijd overstappen, nodigen we uit voor kennismaking in de klas en met de intern begeleider. Pas na deze gesprekken besluiten we over definitieve toelating.

Lestijden

 
sluiten

Lestijden

Kleuters
ma-woe-vrij 8.30 – 13.00 uur
di-do 8.30-15.00 uur
een woensdag per 14 dagen vrij
Klas 1 en 2
ma-woe-vrij 8.30 – 13.00 uur
di-do 8.30-15.00 uur
Klas 3 – 6
ma-di-do 8.30 – 15.00 uur
woe en vrij 8.30-13.00 uur

Eten en drinken
De kinderen eten in klassenverband onder de hoede van de leerkracht. De kinderen nemen vanuit huis eten, drinken en fruit mee. In de kleuterklassen krijgen de kinderen biologisch fruit en thee vanuit school. Snoep is niet toegestaan. Andere afspraken over het eten maak je met de klassenleerkracht.

Ouderbijdrage

 
sluiten

Ouderbijdrage

Vrijeschoolonderwijs mogelijk maken
Onze vrijeschool krijgt vanuit het ministerie middelen om het onderwijs goed vorm te geven. Voor de vrijeschoolse zaken zoals natuurlijk lesmateriaal (kleurpotloden, bijenwas, wol), extra vaklessen, excursies naar de imker of de boerderij zijn we afhankelijk van een extra bijdrage van ouders. Ouders betalen wat voor hen mogelijk is. We hebben als richtlijn een tabel opgesteld, die vind je in het jaarlijkse Magazine Bijzonder Meander.

Ouderschenking via Stichting Vrienden van Pallas
De bijdrage die je doet, kun je schenken aan de Stichting Vrienden van Pallas. De meeste vrijescholen in Zuid-Nederland werken samen binnen Pallas. De vriendenstichting beheert de schenkingen van de ouders van deze scholen. Door de ANBI-status is je schenking belastingvrij.

Jaaragenda

 
sluiten

Jaaragenda

Vakanties en studiedagen schooljaar 2023 – 2024

 

Laatste schooldag, kinderen om 12 uur vrij vrijdag 14 juli 2023
Eerste schooldag, kinderen om 12 uur vrij maandag 28 augustus (kleuters een dag later) 2023
Jubileum week Meander 50, reguliere lestijden 9 – 13 oktober oktober 2023
Herfstvakantie 14 – 22 oktober oktober 2023
Uitslaapochtend Sinterklaas, 10.30 start school 6 december 2022
Studiedag, alle kinderen vrij
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Studiedag, alle kinderen vrij
Carnavalsvakantie 10-28 februari 2024
Studiedag, alle kinderen vrij
Goede vrijdag en Pasen 29 maart – 1 april 2024
Meivakantie 27 april – 12 mei 2024
Hemelvaart en vrijdag
Pinsteren 18-20 mei 2024
Studiedag, alle kinderen vrij-
Zomervakantie 6 juli – 18 augustus 2024

Voor download van overzicht, ga naar Documenten

Voor download van het vakantierooster 23-24, klik hier.

Ziekte & verlof

 
sluiten

Ziekte & verlof

Als je kind ziek is, geef dat dan voor 8.00 uur door via Social Schools en bericht de leerkracht ook nog even persoonlijk. Om 8.30 uur checkt de leerkracht of alle kinderen er zijn die er zouden moeten zijn. Mocht je kind niet op school zijn, dan bellen we je op om te horen of dat ook de bedoeling is. We gaan ervan uit dat je kind na een aantal dagen weer beter is. Als je kind langere tijd afwezig is, overleg je met de leerkracht hoe je kind bij kan blijven met het schoolwerk.

Verlof
Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. Je kunt minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk een verzoek indienen via Social Schools. De schoolleider Bart Spijkerboer beoordeelt je verzoek. Kijk voor meer informatie in de verlofregels.