ORGANISATIE – Meander
 

team kleuter

 

team 123

 

team 456

 

team vaklessen

 

team onder-steuning

 

mr

 

ouder-initiatieven

 

partners

 

stichting Pallas

 

werken en stage

Peter Poortinga

interim adjunct-schoolleider
 
sluiten

Peter Poortinga

Meike van Vliet

intern begeleider klas 3 - 6
 
sluiten

Meike van Vliet

Tim Heijl

intern begeleider kleuters en klas 1, 2
 
sluiten

Tim Heijl

Mena Kiene

medisch pedagogisch advies, antroposofisch schoolarts (niet praktiserend)
 
sluiten

Mena Kiene

Mieke ’t Hoen

bouwcoördinator kleuters, leerkracht
 
sluiten

Mieke ’t Hoen

Claudia van Elden

bouwcoördinator kleuters, leerkracht
 
sluiten

Claudia van Elden

bouwcoordinator kleuters en leerkracht

Martijn Schaafsma

bouwcoördinator 123, leerkracht
 
sluiten

Martijn Schaafsma

Linda Verbon

leerkracht
 
sluiten

Linda Verbon

Marieke Cuppens

leerkracht
m.cuppens@vsmeander.nl
 
sluiten

Marieke Cuppens

Marije Slot

leerkracht
 
sluiten

Marije Slot

Marije Slot
leerkracht

Branding schoolkrant

 
sluiten

Branding schoolkrant

Meander en het Karel de Grote College hebben een gezamenlijke schoolkrant. Dit gaat terug op een traditie die al in de jaren 70 van de vorige eeuw is ontstaan. Elke uitgave gaat in op de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. De schoolleiders van Meander en het Karel de Grote College vertellen over actuele ontwikkelingen, leerkrachten vertellen over de een lesperiode, kinderen doen verslag van bijzondere activiteiten.

De Branding verschijnt vier keer per jaar op de momenten van het jaar, in het ritme van de seizoenen. De redactie van de Branding bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Wie een bijdrage heeft kan die deponeren in de Branding brievenbussen die op twee strategische plekken in de school te vinden zijn, ook op het KGC. Als je een bijdrage hebt, kun je contact opnemen met de redactie: redactie@branding-nijmegen.nl

Download hier de laatste uitgave:
herfst 2022
zomer 2022
lente 2022
winter 2021 2022

 

Bert Cordewener

vakleerkracht euritmie
 
sluiten

Bert Cordewener

vakleerkracht euritmie

Irene Groot

vrijwilliger muziekbegeleiding euritmie kleuters
 
sluiten

Irene Groot

vrijwilliger muziekbegeleiding euritmie kleuters

Irene Theunissen

vrijwilliger pianobegeleiding euritmie
 
sluiten

Irene Theunissen

vrijwilliger euritmiebegeleiding

Ankie Ebskamp

leerkracht
 
sluiten

Ankie Ebskamp

leerkracht

 

Maron van den Heuvel

bouwcoördinator 456, leerkracht
 
sluiten

Maron van den Heuvel

Bea Meijer

leerkracht
 
sluiten

Bea Meijer

 

 

Claudia van Elden

leerkracht
 
sluiten

Claudia van Elden

leerkracht

 

Christiaan Habing

leerkracht
 
sluiten

Christiaan Habing

leerkracht

 

Els Geraets

leerkracht
 
sluiten

Els Geraets

Frans Schobbe

leerkracht
 
sluiten

Frans Schobbe

Stichting Pallas

 
sluiten

Stichting Pallas

Meander maakt onderdeel uit van Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Voor meer informatie: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland

 

Merel Borremans

vakleerkracht handwerken
 
sluiten

Merel Borremans

vakleerkracht handwerken

 

Monica de Vries

vakleerkracht euritmie
 
sluiten

Monica de Vries

vakleerkracht euritmie

 

Rumi Beeren

vakleerkracht gymnastiek
 
sluiten

Rumi Beeren

Veerle Linders

vakleerkracht euritmie
 
sluiten

Veerle Linders

vakleerkracht euritmie

 

Marike Wienia

coach basisvaardigheden
 
sluiten

Marike Wienia

Maartje Lamers

onderwijsassistent jonge kinderen
 
sluiten

Maartje Lamers

onderwijsassistent jonge kinderen

 

Sylvia van Geel

onderwijsassistent, begeleider Eco-schools
 
sluiten

Sylvia van Geel

onderwijsassistent, begeleider Eco-schools

 

 

Sanne Conijn

onderwijsassistent
 
sluiten

Sanne Conijn

Marloes Schraven

secretariaat
 
sluiten

Marloes Schraven

Mieke Seeling

financiële en leerling administratie
 
sluiten

Mieke Seeling

Harald Storm

concierge
 
sluiten

Harald Storm

Elmar Hoornstra

concierge
 
sluiten

Elmar Hoornstra

Eric Arts

concierge
concierge@vsmeander.nl
 
sluiten

Eric Arts

Mieke van der Ven

huishoudelijk medewerker
 
sluiten

Mieke van der Ven

 

 

Lisa Vens

leerkracht
 
sluiten

Lisa Vens

leerkracht

 

Femke van den Huijssen

leerkracht
 
sluiten

Femke van den Huijssen

leerkracht

Maron van den Heuvel

leerkracht
 
sluiten

Maron van den Heuvel

Mirjam van Geest

leerkracht
 
sluiten

Mirjam van Geest

leerkracht

 

foto leerkracht

Nienke Jongsma

leerkracht
 
foto leerkracht
sluiten

Nienke Jongsma

leerkracht

Sientje van den Heuvel

leerkracht
 
sluiten

Sientje van den Heuvel

leerkracht

Hester Luijmes

leerkracht
 
sluiten

Hester Luijmes

leerkracht

 

Karlijn Willemsen

leerkracht
 
sluiten

Karlijn Willemsen

leerkracht

 

Yolani van Keulen

leerkracht
 
sluiten

Yolani van Keulen

Marjolein Gubbels

leerkracht
 
sluiten

Marjolein Gubbels

leerkracht

 

Martijn Schaafsma

leerkracht
 
sluiten

Martijn Schaafsma

leerkracht

 

Noëlle Adamson

leerkracht, specialist hoogbegaafdheid
 
sluiten

Noëlle Adamson

leerkracht, specialist hoogbegaafdheid

 

leerkracht

Raissa Ram

leerkracht
 
leerkracht
sluiten

Raissa Ram

leerkracht

Sientje van den Heuvel

leerkracht
 
sluiten

Sientje van den Heuvel

leerkracht

 

Femke van den Huijssen

leerkracht
 
sluiten

Femke van den Huijssen

leerkracht

Jacqueline Duynstee

leerkracht
 
sluiten

Jacqueline Duynstee

leerkracht

Janneke Aben

leerkracht
 
sluiten

Janneke Aben

Karlijn Driessen

leerkracht
 
sluiten

Karlijn Driessen

leerkracht

 

Liesbeth van Megen

leerkracht
 
sluiten

Liesbeth van Megen

leerkracht

Linda Bruckwilder

leerkracht
 
sluiten

Linda Bruckwilder

leerkracht

 

Fatima Salem

huishoudelijk medewerker
 
sluiten

Fatima Salem

 

 

Marijke Bogers

leerkracht
 
sluiten

Marijke Bogers

leerkracht

 

Mieke ’t Hoen

leerkracht
 
sluiten

Mieke ’t Hoen

leerkracht

 

Reinilde Bos

leerkrachtondersteuner
 
sluiten

Reinilde Bos

leerkracht

MR

 
sluiten

MR

In het kader van de medezeggenschap heeft Meander een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding.
De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden. De leden buigen zich over de ontwikkelingen op school, geven hun mening over beleidsstukken, bespreken lopende zaken, lezen binnengekomen stukken, beantwoorden vragen en adviseren -gevraagd en ongevraagd- de directie. Daarnaast heeft de raad een aantal bevoegdheden die bij wet zijn vastgesteld. Deze zijn verdeeld in twee soorten: adviesrecht waarbij de MR advies kan geven een de directie en daarnaast bindend adviesrecht waarbij de directie het advies van de MR dient op te volgen. Je bereikt de MR via de email: mr@vsmeander.nl .

Namens de ouders:
Eric Fleuren (voorzitter)
Roos Reitsma
Rosanna Dijks
Winnie Bokmans

Namens de leerkrachten:
Janneke Aben
Karlijn Willemsen
Marjolein Gubbels (vice voorzitter)
Yolani van Keulen (secretaris)

 

Vacatures

 
sluiten

Vacatures

Als je interesse hebt om bij ons te komen werken, stuur gerust een open sollicitatie naar de schoolleiding: algemeen@vsmeander.nl

 

Kijk voor actuele vacatures op de site van onze stichting: Vacatures Pallas.

Stage lopen

 
sluiten

Stage lopen

We zijn blij met jonge mensen die bij ons stage willen lopen. Het is een mooie gelegenheid om je vakmanschap te ontwikkelen en om het vrijeschoolonderwijs beter te leren kennen. Bovendien kunnen studenten die hun afstudeerstage (LIO) hebben afgerond, vaak bij ons blijven werken. Veel studenten van de HAN-pabo komen bij ons. Onze Stichting Pallas is verbonden als opleidingsschool met de lerarenopleiding voor vrijeschoolleraar in Leiden. Ook studenten van de MBO-opleidingen zorg & welzijn en dienstverlening doen bij ons ervaring op.

Als je interesse hebt om bij ons stage te lopen, stuur dan een bericht naar onze stage-coördinator Claudia van Elden: c.vanelden@vsmeander.nl.

Muziekteam

 
sluiten

Muziekteam

Elk jaar maakt het Meander Muziek Team een CD met liedjes van de kinderen. De kinderen kiezen solo of met een groep vooraf een lied en oefenen thuis met elkaar. De een kiest voor een lied, de ander vindt het leuk om een lied te spelen op haar/zijn​ favoriete instrument. Ook studeert elke klas met elkaar een lied in. Ieder gezin ontvangt een cd. De cd’s zijn te koop op de jaarlijkse herfst- of lentemarkt. Elke extra verkochte cd draagt eraan bij om dit mooie muzikale en verbindende project volgend jaar weer te kunnen realiseren. De overige inkomsten stromen naar de Stichting tot Steun van vrijeschool Meander.

Het muziekteam bestaat uit vier ouders: Christel Poels, Sarah Jane Linssen, Collin Hoeve en Paul de Graaf. Collin en Paul zorgen voor live begeleiding, indien nodig, en een perfecte opname.

Stichting tot steun

 
sluiten

Stichting tot steun

Ouders hebben in de historie van de Meander altijd een grote rol gespeeld. Niet veel later dan de start van de school zelf, is in 1973 door ouders de Stichting tot Steun aan de Vrijeschool Nijmegen (hierna: Stichting tot Steun) opgericht. Het doel van de Stichting tot Steun is om het Vrijeschoolonderwijs te bevorderen, in het bijzonder dat van de Meander. Met als motto dat voor een goed initiatief geld niet de beperkende factor mag zijn, zet de Stichting tot Steun zich in om ondersteunende projecten met en voor de Meander te realiseren. Zo heeft de Stichting tot Steun ondersteund bij de realisatie van het schoolplein, de financiering van de benodigde gymmaterialen. Via het magazine Bijzonder Meander maakt de stichting transparant hoe de school de ouderschenking besteedt.

Al sinds jaar en dag verwerft de Stichting tot Steun eigen inkomsten met het ophalen van oud papier. Elke maand springt een enthousiaste groep ouders achterop de vuilniswagen in de Weezenhof en traditiegetrouw sluit deze groep het jaar af met de oud-papier BBQ op het schoolplein. Daarnaast organiseert een afzonderlijke commissie binnen de Stichting tot Steun de jaarlijks drukbezochte herfstmarkt.

Voor meer informatie over de Stichting tot Steun kun je contact opnemen met één van de bestuursleden:
Wiet Verkooijen, voorzitter (06 11 40 46 23)
Noortje van de Water, penningmeester/secretaris (06 20 75 87 38)
Kasper van Pinxteren, algemeen bestuurslid (06 25 44 58 65)
Roel van Maasakkers, coördinator oud-papier (06 54 36 16 86)
of via stichtingtotsteun@gmail.com.

 

Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking

 
sluiten

Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Je ouderschenking komt ten goede aan onze vrijeschool. De MR van Meander keurt de begroting van de besteding van de ouderbijdrage goed en bespreekt de verantwoording na afloop.

Vavoo

 
sluiten

Vavoo

Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders
Wij willen ouders en opvoeders informeren en betrekken bij het vrijeschoolonderwijs in brede zin. Van kleuterleeftijd tot jong volwassenen volgen leerlingen onderwijs op vrijescholen. Ouders en opvoeders van die groep willen wij aanspreken, inspireren, ondersteunen. Dat doen we door het geven van cursussen, studie, ontmoeting, gesprekken over actuele thema’s. De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders heeft een regionale functie. Dat betekent dat we de cursussen geven in Nijmegen op de vrijeschool Meander of het Karel de Grote College maar dat we ons richten op ouders en opvoeders in de regio.
Meer over de Vavoo.

Kinderopvang en BSO

 
sluiten

Kinderopvang en BSO

Veel kinderen van Meander vinden hun weg naar de BSO van Kinderopvang Rijk van Nijmegen en van Struin. De opzet en achtergrond van deze organisaties bieden veel aanknopingspunten bij ons onderwijs.

Kinderopvang Rijk van Nijmegen
Kinderopvang Rijk van Nijmegen ( KORVN ) is een samenwerkingsverband tussen BSO Nijmegen en KDV De Zonnestraaltjes

Struin
Struin is een centrum voor natuurpedagogiek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Wij bieden onvergetelijke natuurbelevenissen en natuureducatie in de omgeving van Nijmegen. Als eerste in Nederland startte Struin, geïnspireerd op Scandinavisch voorbeeld, een natuur-BSO.

KGC

 
sluiten

KGC

Het Karel de Grote College in Nijmegen vormt de voortzetting van het onderwijs dat wij op Meander zijn begonnen. het leerplan van de vrijeschool loopt door tot de 12e klas en begint te tellen bij onze klas 1. 

Het Karel de Grote College is een vrijeschool, een school voor voortgezet onderwijs waar gewerkt wordt vanuit antroposofie. Dat wil zeggen dat men zich bewust wil worden wat “het mens-zijn” betekent. Antroposofie is ontwikkeld door de filosoof Rudolf Steiner (1861 – 1925), die heeft meegewerkt aan de oprichting van de eerste Nederlandse vrijeschool in 1923 te Den Haag.

We streven in de opvoeding naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Dan gaat het zeker niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral ook om ontwikkeling van gevoel voor het sociale en het kunstzinnige en om het verkrijgen van ambachtelijke en technische vaardigheden. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het latere leven en voor het functioneren in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken. Opvoeding moet daarbij ondersteunen. Dat vereist vakkennis natuurlijk, maar vooral ook inzicht in de verschillende levensfasen van de jonge mens en het vermogen om waar te nemen wat elk kind aan mogelijkheden in zich draagt. Vrijeschoolouders hoor je dan ook vaak zeggen: mijn kind wordt gezien!

HAN-minor

 
sluiten

HAN-minor

Met de HAN hogeschool en de Hogeschool Leiden heeft Meander een samenwerking in de rol van opleidingsschool voor aankomende vrijeschoolleraren. Dat betekent dat er regelmatig stagiaires van de beide opleidingen op onze school actief zijn en dat er leerkrachten van Meander docent zijn voor studenten die de Minor vrijeschool onderwijs volgen op de HAN.

Vrijeschool Pabo

 
sluiten

Vrijeschool Pabo

 

De kern van het vrijeschoolonderwijs is ‘leren met hoofd, hart en handen’. Op de vrijeschool werk je dus aan de cognitieve ontwikkeling, maar net zo belangrijk zijn de sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling. Dit komt voort uit de antroposofische gedachte, dat ieder van deze gebieden steeds in een andere fase in de ontwikkeling zijn zwaartepunt heeft.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen hoe kinderen groeien in de verschillende fases, maar kijk je ook naar je eigen ontwikkeling. Wat onderscheidt de ‘vrijeschool-aanpak’ van de ‘reguliere’ pedagogiek? Een belangrijke vraag als je overweegt om te kiezen voor de Vrijeschool Pabo. In de antroposofische pedagogiek gaat het om alle talenten en mogelijkheden die een kind met zich mee brengt en hoe jij kunt helpen om die naar buiten te brengen. De vraag is dus niet ‘hoe past dit kind straks in deze maatschappij?’, maar ‘wat voegt dit kind toe aan de maatschappij?’.