Nieuwe vrijeschool Nijmegen Noord van start in augustus 2024.

De nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord opent al in augustus 2024. Inschrijving voor kinderen in de kleuterleeftijd kan vóór 1 april via Schoolwijzer. Dit geldt voor kinderen die volgend schooljaar 4 of 5 jaar worden, en kinderen die na 1 oktober 6 jaar worden. Kinderen gaan naar klas 1 (groep 3) op de vrijeschool wanneer ze 6 jaar zijn of worden in augustus of september van dat jaar.

Aanmelding en inschrijving

Kleuters die momenteel bij een andere school ingeschreven zijn, krijgen de mogelijkheid om opnieuw hun keuze te maken. Ze kunnen bij Schoolwijzer een eerste, tweede of derde keuze maken, inclusief beide vrijescholen. Na 1 april volgt de bevestiging van de gekozen school, waarna inschrijving mogelijk is.

Informatiebijeenkomst 21, 22 maart

De nieuwe school organiseert twee informatiebijeenkomsten over het vrijeschoolonderwijs. We vertellen over de achtergrond van de school en over de praktische zaken. Je bent welkom op:
– donderdag 21 maart van 20.00 – 21.15 uur
– vrijdag 22 maart van 9.00 – 10.15 uur
Locatie: aula van de school Griftdijk 93 in Nijmegen.

Je kunt je opgeven via: b.spijkerboer@stichtingpallas.nl

Schoolgebouw

De tweede vrijeschool komt in de wijk Zuiderveld. Stichting Pallas zal daar de komende jaren een nieuw schoolgebouw realiseren. De eerste periode zullen we de kinderen lesgeven in het schoolgebouw aan de Griftdijk, tegenover de wijk. KION biedt hier kinderopvang aan. Voorheen diende dit gebouw als dependance voor basisschool De Oversteek. De school krijgt in de vakantie een opknapbeurt zodat het geschikt is voor vrijeschoolonderwijs.

Waldorf aan de Waal

De voorlopige naam van de school wordt: Waldorf aan de Waal. We zijn toegankelijkheid voor kinderen van diverse sociale en culturele achtergronden. Tradities zoals jaarfeesten en vertelstof gaan we opnieuw betekenis geven. De naam Waldorf is gekozen omdat dit de internationale naam is voor vrijeschoolonderwijs. Het begrip ‘vrij’ dat we in Nederland hanteren, geeft bovendien soms verwarring en dat hopen we met deze naam te voorkomen.