duurzaam – Meander

Groene leerlijn

 
sluiten

Groene leerlijn

Beleving van de natuur heeft bij ons een belangrijke plek. De jaarfeesten volgen de seizoenen en elk seizoen beleven we buiten. In ons leerplan volgen we een Groene Leerlijn. Elk leerjaar heeft een ander thema, passend bij de levensfase van het kind. De kleuters beleven de seizoenen buiten met bosdagen en binnen met de seizoentafel. In de klassen 123 staan thema’s als het herkennen van planten en dieren centraal, de kinderen bezoeken en beleven ambachten van de boer, de molenaar en de imker. In de klassen 456 koppelt de leerkracht de kennis van steen, plant, dier en mens steeds meer aan vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie.

Groen schoolplein

Groen schoolplein

 
Groen schoolplein
sluiten

Groen schoolplein

Ons schoolplein staat vol natuurlijk elementen zoals bosjes, bomen, planten, bloemen, struiken en takken. Er liggen boomstammen en er is water en zand. We merken dat de kinderen in deze speelomgeving voluit spelen en bewegen. Voor en na school en tijdens de pauzes leven de kinderen zich uit in een natuurlijke omgeving. We hebben het label Groen Schoolplein verdiend.

Wetenschappelijk onderzoek
De VU deed onderzoek naar het effect van groene schoolpleinen. Een groen plein levert allereerst een verbetering van concentratie na de pauze. We onderzochten voor en na de pauze in hoeverre een kind zich kan concentreren op een taak. Daaruit bleek dat kinderen die op een groen plein spelen zich iets beter kunnen concentreren na de pauze dan wanneer ze pauze houden op een betegeld plein. Kinderen vinden een groen plein natuurlijker en aantrekkelijker. Ze geven het ook een hoger cijfer dan een grijs plein.

Verder blijkt dat vergroening van een schoolplein bij meisjes iets meer beweeggedrag stimuleert. We zagen veel het wel bekende beeld van een groepje meisjes dat op een betegeld plein staat te kletsen of kijken naar de jongens die aan het voetballen zijn of kletsen. Op het groene schoolplein zagen we dat meisjes meer aan het spelen zijn.

In onderzoek blijkt ook meer gevarieerd speelgedrag, en een kleine toename in exploratief en constructief gedrag. Kinderen gaan meer op onderzoek uit. Ze liggen op hun buik samen naar een slak te kijken. Ze gaan iets bouwen of creëren.

Tot slot zeggen met name jongere kinderen na vergroening meer steun te ervaren in vriendschappen. Ze antwoorden vaker bevestigend op de vraag: Kun je je vriendjes en vriendinnetjes vertrouwen? Dat zegt iets over sociale steun in vriendschappen. Die wordt gestimuleerd door een groen schoolplein.

Eco-schools

 
sluiten

Eco-schools

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg vanzelfsprekend!

Eco-team
Een aantal kinderen uit de hogere klassen vormen samen het Eco-team. Onder leiding van onze college Sylvia van Geel bespreekt en ontwikkelt het team thema’s en activiteiten. Zo is de afvalinzameling in de klassen eerst in het eco-team besproken. De kinderen zijn daardoor extra betrokken bij het samen scheiden van afval in de klas. Het team is daarna een uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk elektrische apparaten in te zamelen. Ze maken bewustzijn over hergebruik van apparaten en materialen. Elk jaar organiseert het team een warme truienweek. De verwarming gaat uit, iedereen trekt een extra trui aan. Het eco-team gaat langs de klassen en vertelt waarom het zo koud is in de klas. Aan het eind van de week gaan ze rond om hun schoolgenootjes  met warme chocolademelk weer op te warmen.

Groene Vlag
Scholen die aan de vijf pijlers van Eco-Schools werken, komen in aanmerking voor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Het hijsen van de vlag is een feestelijk moment. De leerlingen en docenten staan in de spotlight en ouders, de buurt en lokale partijen genieten mee. Het duurt ongeveer twee jaar om de Groene Vlag te behalen. Met een portfolio laat het Eco-team zien wat ze allemaal heeft gedaan. Om de Groene Vlag te behouden, blijft de school zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een nieuwe audit plaats. Meander is sinds de zomer van 2021 in het bezit van de groene vlag. De wethouder heeft hem ons in hoogst eigen persoon overhandigd.