vrijeschool – Meander

Meander, vrijeschool voor basisonderwijs

 
sluiten

Meander, vrijeschool voor basisonderwijs

Meander is een vrije basisschool in hartje Nijmegen waar kinderen in een rijke leeromgeving elke dag nieuwe ervaringen op doen. Ons vrijeschoolleerplan stimuleert en ondersteunt kinderen bij zowel de cognitieve, de sociale als de persoonlijke ontwikkeling. We ondersteunen de kinderen bij het uitgroeien tot vrij denkende, zelfstandige mensen, die zich bewust zijn van zichzelf en nieuwsgierig blijven naar hun medemens en de natuur waarin we leven. Ons leerplan sluit aan bij de natuurlijke leerprocessen van het kind, door te werken met het hoofd, het hart, en de handen. Dit prikkelt en stimuleert kinderen om nieuwe lesstof eigen te maken. Op Meander zien we de kinderen genieten van deze rijke onderwijsomgeving, waarin beleving en beweging een belangrijke plek innemen. Groeien en bloeien als totale mens, is in het vrijeschoolonderwijs essentieel.

Hedendaags vrijeschoolonderwijs
Wij bieden aantrekkelijk, eigentijds onderwijs. De vrijeschool startte in 1920 op initiatief van Rudolf Steiner in een context van onderwijsvernieuwers. De vrijeschool was een vernieuwend initiatief, het moest anders. Wat we vandaag de dag doen op de vrijeschool, vindt zijn oorsprong in de menskundige visie die Rudolf Steiner toen schreef. Trouw zijn aan de traditie brengt ook spanning met zich mee. We staan midden in de samenleving en die is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit een wakkere en open houding onderzoeken we de vraag van de tijd en van de kinderen. We ontwikkelen steeds weer de inhoud van ons onderwijs om een passend antwoord op te vinden. Deze dynamiek leidt tot eigentijds en zich ontwikkelend vrijeschoolonderwijs, waarbij alle leerlingen actief en betrokken zijn.

De relatie centraal
Onderwijs en opvoeding vindt bij ons plaats in de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Die verbinding is levend, de leerkracht probeert het kind te begrijpen en te doorgronden. De leerling verbindt zich met de ‘liefdevolle autoriteit’ van de leerkracht. Omdat we deze relatie zo belangrijk vinden, gaan leerkrachten meerdere jaren mee met de klas. Daardoor is de band steeds dieper. Sommige leerkrachten gaan drie jaar met een klas mee, andere wel zes jaar. Door de relatie samen aan te gaan, kun je moeilijkheden niet wegpoetsen. We hebben te onderzoeken waar het schuurt, wat dat van ons vraagt. Leerkrachten blijven ook zichzelf ontwikkelen. Soms wordt zichtbaar dat een relatie is uitgewerkt, dat een klas toe is aan een wisseling van leerkracht. Ook dat volgen we en dan kan het prima zijn om van het oorspronkelijke plan af te stappen.