mr – Meander

MR

 
sluiten

MR

In het kader van de medezeggenschap heeft Meander een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding.
De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden. De leden buigen zich over de ontwikkelingen op school, geven hun mening over beleidsstukken, bespreken lopende zaken, lezen binnengekomen stukken, beantwoorden vragen en adviseren -gevraagd en ongevraagd- de directie. Daarnaast heeft de raad een aantal bevoegdheden die bij wet zijn vastgesteld. Deze zijn verdeeld in twee soorten: adviesrecht waarbij de MR advies kan geven een de directie en daarnaast bindend adviesrecht waarbij de directie het advies van de MR dient op te volgen. Je bereikt de MR via de email: mr@vsmeander.nl .

Namens de ouders:
Alletta Klanke
Eric Fleuren (voorzitter)
Roos Reitsma
Rosanna Dijks

Namens de leerkrachten:
Janneke Aben
Karlijn Willemsen
Marjolein Gubbels (vice voorzitter)
Yolani van Keulen


Vergaderingen 2022 – 2023
De vergaderingen zijn openbaar. Stuur even een berichtje als je erbij wilt zijn. De tijd: 19.45-21.45 uur.

Donderdag 15 september 2022
Maandag 7 november 2022
Dinsdag 10 januari 2023
Donderdag 2 maart 2023
Maandag 8 mei 2023
Dinsdag 13 juni 2023