mr – Meander

MR

 
sluiten

MR

In het kader van de medezeggenschap heeft Meander een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding.
De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden. De leden buigen zich over de ontwikkelingen op school, geven hun mening over beleidsstukken, bespreken lopende zaken, lezen binnengekomen stukken, beantwoorden vragen en adviseren -gevraagd en ongevraagd- de directie. Daarnaast heeft de raad een aantal bevoegdheden die bij wet zijn vastgesteld. Deze zijn verdeeld in twee soorten: adviesrecht waarbij de MR advies kan geven een de directie en daarnaast bindend adviesrecht waarbij de directie het advies van de MR dient op te volgen. Je bereikt de MR via de email: mr@vsmeander.nl .

Namens de ouders:
Eric Fleuren (voorzitter)
Roos Reitsma
Rosanna Dijks
Winnie Bokmans

Namens de leerkrachten:
Janneke Aben
Karlijn Willemsen
Marjolein Gubbels (vice voorzitter)
Yolani van Keulen (secretaris)