ouder-initiatieven – Meander

Branding schoolkrant

 
sluiten

Branding schoolkrant

Meander en het Karel de Grote College hebben een gezamenlijke schoolkrant. Dit gaat terug op een traditie die al in de jaren 70 van de vorige eeuw is ontstaan. Elke uitgave gaat in op de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. De schoolleiders van Meander en het Karel de Grote College vertellen over actuele ontwikkelingen, leerkrachten vertellen over de een lesperiode, kinderen doen verslag van bijzondere activiteiten.

De Branding verschijnt vier keer per jaar op de momenten van het jaar, in het ritme van de seizoenen. De redactie van de Branding bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Wie een bijdrage heeft kan die deponeren in de Branding brievenbussen die op twee strategische plekken in de school te vinden zijn, ook op het KGC. Als je een bijdrage hebt, kun je contact opnemen met de redactie: redactie@branding-nijmegen.nl

Download hier de laatste uitgave:
herfst 2022
zomer 2022
lente 2022
winter 2021 2022

 

Muziekteam

 
sluiten

Muziekteam

Elk jaar maakt het Meander Muziek Team een CD met liedjes van de kinderen. De kinderen kiezen solo of met een groep vooraf een lied en oefenen thuis met elkaar. De een kiest voor een lied, de ander vindt het leuk om een lied te spelen op haar/zijn​ favoriete instrument. Ook studeert elke klas met elkaar een lied in. Ieder gezin ontvangt een cd. De cd’s zijn te koop op de jaarlijkse herfst- of lentemarkt. Elke extra verkochte cd draagt eraan bij om dit mooie muzikale en verbindende project volgend jaar weer te kunnen realiseren. De overige inkomsten stromen naar de Stichting tot Steun van vrijeschool Meander.

Het muziekteam bestaat uit vier ouders: Christel Poels, Sarah Jane Linssen, Collin Hoeve en Paul de Graaf. Collin en Paul zorgen voor live begeleiding, indien nodig, en een perfecte opname.

Stichting tot steun

 
sluiten

Stichting tot steun

Ouders hebben in de historie van de Meander altijd een grote rol gespeeld. Niet veel later dan de start van de school zelf, is in 1973 door ouders de Stichting tot Steun aan de Vrijeschool Nijmegen (hierna: Stichting tot Steun) opgericht. Het doel van de Stichting tot Steun is om het Vrijeschoolonderwijs te bevorderen, in het bijzonder dat van de Meander. Met als motto dat voor een goed initiatief geld niet de beperkende factor mag zijn, zet de Stichting tot Steun zich in om ondersteunende projecten met en voor de Meander te realiseren. Zo heeft de Stichting tot Steun ondersteund bij de realisatie van het schoolplein, de financiering van de benodigde gymmaterialen. Via het magazine Bijzonder Meander maakt de stichting transparant hoe de school de ouderschenking besteedt.

Al sinds jaar en dag verwerft de Stichting tot Steun eigen inkomsten met het ophalen van oud papier. Elke maand springt een enthousiaste groep ouders achterop de vuilniswagen in de Weezenhof en traditiegetrouw sluit deze groep het jaar af met de oud-papier BBQ op het schoolplein. Daarnaast organiseert een afzonderlijke commissie binnen de Stichting tot Steun de jaarlijks drukbezochte herfstmarkt.

Voor meer informatie over de Stichting tot Steun kun je contact opnemen met één van de bestuursleden:
Wiet Verkooijen, voorzitter (06 11 40 46 23)
Noortje van de Water, penningmeester/secretaris (06 20 75 87 38)
Kasper van Pinxteren, algemeen bestuurslid (06 25 44 58 65)
Roel van Maasakkers, coördinator oud-papier (06 54 36 16 86)
of via stichtingtotsteun@gmail.com.