kennismaken & aanmelden – Meander

Kennismaken & aanmelden

 
sluiten

Kennismaken & aanmelden

Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander
Hier vind je de procedure uitgebreid.

1. Oriëntatie
Je vormt je eerst een beeld van deze school via de website, de schoolgids en andere informatiebronnen. Hier vind je een aardig filmpje over vrijeschoolonderwijs van de Vereniging voor Vrijescholen.

Kom kijken op school
Op dinsdag 13 december houden we een algemene informatieochtend van 9.00 – 10.00 uur met aansluitend een rondleiding door de school. Je kunt je voor een rondleiding aanmelden bij Marloes, secretariaat: m.schraven@vsmeander.nl
Op zaterdag 21 januari ’23 houden we een open dag. Hiervoor hoef je je niet op te geven.
Op 1 februari 2023 sluit de inschrijving voor de eerste plaatsingsronde bij Schoolwijzer.

Herfst- of lentemarkt
Elk jaar hebben we een feestelijke seizoensmarkt. Daarop verkopen de kinderen allerlei werkjes en lekkers. Je kunt rondneuzen bij kraampjes van mensen die betrokken zijn bij de school zoals poppenmakers, boekbinders, kaarsentrekkers. Er zijn optredens van kinderen en volwassenen. Dit schooljaar hadden we de herfstmarkt op zaterdag 5 november 2022.

2. Centrale aanmelding
In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Meld je kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 februari je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere plaatsingsrondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander. Overstappers in hogere klassen hebben door het jaar heen gelegenheid om aan te melden.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen.

3. Inschrijving
Als je van Schoolwijzer een verklaring voor toelating hebt gekregen, schrijf je je in op onze school. Stuur het inshrijfformulier samen met de verklaring van Schoolwijzer naar Mieke van onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl. Kleuters die 4 jaar worden zijn dan definitief geplaatst. Kinderen die op latere leeftijd overstappen, nodigen we uit voor kennismaking in de klas en met de intern begeleider. Pas na deze gesprekken besluiten we over definitieve toelating.