ziekte en verlof – Meander

Ziekte & verlof

 
sluiten

Ziekte & verlof

Als je kind ziek is, geef dat dan voor 8.00 uur door via Parro en bericht de leerkracht ook nog even persoonlijk. Om 8.30 uur checkt de leerkracht of alle kinderen er zijn die er zouden moeten zijn. Mocht je kind niet op school zijn, dan bellen we je op om te horen of dat ook de bedoeling is. We gaan ervan uit dat je kind na een aantal dagen weer beter is. Als je kind langere tijd afwezig is, overleg je met de leerkracht hoe je kind bij kan blijven met het schoolwerk.

Verlof
Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. Je kunt minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de schoolleiding. Kijk voor meer informatie in de verlofregels. Voor het aanvragen van verlof vul je het formulier Aanvraagformulier Vrijstelling geregeld schoolbezoek.