Stage lopen

We zijn blij met jonge mensen die bij ons stage willen lopen. Het is een mooie gelegenheid om je vakmanschap te ontwikkelen en om het vrijeschoolonderwijs beter te leren kennen. Bovendien kunnen studenten die hun afstudeerstage (LIO) hebben afgerond, vaak bij ons blijven werken. Veel studenten van de HAN-pabo komen bij ons. Onze Stichting Pallas is verbonden als opleidingsschool met de lerarenopleiding voor vrijeschoolleraar in Leiden. Ook studenten van de MBO-opleidingen zorg & welzijn en dienstverlening doen bij ons ervaring op.

Als je interesse hebt om bij ons stage te lopen, stuur dan een bericht naar onze stage-coördinator Claudia van Elden: c.vanelden@vsmeander.nl.