Ouderbijdrage

Vrijeschoolonderwijs mogelijk maken
Onze vrijeschool krijgt vanuit het ministerie middelen om het onderwijs goed vorm te geven. Voor de vrijeschoolse zaken zoals natuurlijk lesmateriaal (kleurpotloden, bijenwas, wol), extra vaklessen, excursies naar de imker of de boerderij zijn we afhankelijk van een extra bijdrage van ouders. Ouders betalen wat voor hen mogelijk is. We hebben als richtlijn een tabel opgesteld, die vind je in het jaarlijkse Magazine Bijzonder Meander.

Ouderschenking via Stichting Vrienden van Pallas
De bijdrage die je doet, kun je schenken aan de Stichting Vrienden van Pallas. De meeste vrijescholen in Zuid-Nederland werken samen binnen Pallas. De vriendenstichting beheert de schenkingen van de ouders van deze scholen. Door de ANBI-status is je schenking belastingvrij.