Ik heb een plaats toegewezen gekregen van Schoolwijzer. Hoe nu verder?

Als je van Schoolwijzer bericht hebt gekregen dat je kind geplaatst is, vul je het aanmeldformulier van Meander in. Dit ingevulde formulier stuur je samen met het plaastingsbewijs van Schoolwijzer naar onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl.