Zorg rond de school

Gezinswerker Jeugd en Gezin
voor kleine en grote vragen over je kind en of het gezin
Annette van der Velde: annettevandervelde@buurtteamsjeugdengezin.nl
(noem even de naam van Meander in je mail)

Jeugdgezondheidszorg GGD
volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling
Jeugdverpleegkundige Anneloes Huisman: ahuisman@ggdgelderlandzuid.nl
Logopedist Anne Aalbers: aalbers@ggdgelderlandzuid.nl

Meer informatie vind je op: Jeugdgezondheidszorg · GGD Gelderland-Zuid.