Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het …

Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking Lees verder »

Kinder opvang & BSO

Kinderopvang Rijk van Nijmegen Fransestraat 30 6524 JC Nijmegen Tel: 024 844 3347 De Zonnestraaltjes (dagopvang tot 4 jaar) zonne-straaltjes.nl Peuterspeelzaal de Toverster (halve dagopvang voor peuters van 8.45 tot 12.45 uur) toverster.net Diverse buitenschoolse opvang bso-nijmegen Heemhuys Opaaltje (kleinschalige kinderopvang) Contactpersoon: mevr. J.J.T. Mulschlegel 024-3505343 opaaltje@heemhuys.nl www.heemhuys.nl Struin Natuur-BSO en KDV Dijkgraaf van Wijckweg …

Kinder opvang & BSO Lees verder »

Documenten

Oriënteren en aanmelden Oriënteren en procedure van aanmelden Inschrijfformulier Meander (alleen geldig met plaatsingsbewijs van schoolwijzer) Schoolgids Uitschrijven Formulier voor uitschrijven van je kind Leerlingenzorg Schoolondersteuningsprofiel Zorgplan Ouderschenking Magazine Bijzonder Meander (achtergrond van de schenking) Formulier voor ouderschenking MR Medezeggenschapsreglement MR Huishoudelijk reglement MR Veiligheid Meldcode Seksueel geweld en Kindermishandeling Pallas Pestprotocol Protocol Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag …

Documenten Lees verder »