GGD_Team_2019-2020

Programma eerste schooldag

Let op: maandag 19 augustus is de school vrij (we hebben een studiedag)!!

Na de grote vakantie begint het schooljaar op dinsdag 20 augustus. Op deze dag worden alle kinderen (behalve de kleuters) om 8.30 uur op school verwacht. Woensdag 21 augustus is de eerste schooldag van alle kleuters!

Het programma ziet er als volgt uit:

8.30u:
Nieuwe 1e klassers gaan naar hun oude kleu­terklas.
De ouders van de eerste klassers verzamelen op het schoolplein. De conciërges staan klaar met koffie en thee.
Onderbouw naar eigen klas.

9.00u:
Opening van het schooljaar:
Klassen 2a-3a-4a-5a-6a zijn in de zaal.
De 1e klassers van klas 1a worden welkom geheten. De ouders van de 1e klassers van klas 1a zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

9.45u:
Klassen 2b, 3b, 5b, 5b, 6b zijn in de zaal.
De 1e klassers van klas 1b worden welkom geheten. De ouders van de 1e-klassers van klas 1b zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

12.00u:
School uit voor alle leerlingen:
Alle ouders en leerlingen (ook kleuters en hun ouders zijn welkom!) ontmoeten elkaar op het schoolplein en in de klassen, voor een gezellig bijpraat en ontmoetingsmoment tot 13.00u.

GGD_Team_2019-2020

Meander in de Gelderlander


© Gerard Verschooten

Populaire vrije school Meander wil uitbreiden in Nijmegen-Noord maar mag dat niet

NIJMEGEN – De Nijmeegse vrije school Meander moest vorig jaar 24 kleuters ‘nee’ verkopen omdat er geen plek meer is. De populaire basisschool wil daarom een dependance openen in Nijmegen-Noord, maar dat is vooralsnog niet mogelijk.

Lees hier het hele artikel in de Gelderlander van 22 maart 2019.

Ook op 30 maart 2019 verscheen een artikel over de populariteit van Meander:

GGD_Team_2019-2020

Ecoschools

De omgang met natuur, het respect voor leven en welzijn, zorg voor de aarde hebben op onze school een vanzelfsprekende rol in de dagelijkse lessen.

De kinderen leren door onze voorbeelden, maar hebben vanuit hun belevingswereld al een natuurlijk interesse in wat hen omringt.

Wij richten de school en de lessen zo in dat kinderen de natuur kunnen beleven, zich bewust worden van processen en zich kunnen verwonderen.

Ecoschools sluit hierbij aan. Het is een wereldwijde organisatie waar wij als Vrije school bij aangesloten zijn. We hebben op school een team van kinderen en leerkrachten die projecten en acties bedenken om te zorgen dat er aandacht blijft voor duurzaamheid, zorg voor omgeving, en rol van onszelf in de natuur.

Elk schooljaar vormen we een nieuw team met afgevaardigden uit de klassen 5 en 6, deze kinderen werken een heel jaar samen in het eco-team aan de doelen die ze zelf opstellen. Er zijn begeleiders die zorgen voor continuïteit en implementatie.

De kinderen uit het ecoteam zorgen er zelf voor dat ze het thema duurzaamheid uitdragen in de klassen, en geven door middel van acties aandacht en inspiratie voor lessen.

GGD_Team_2019-2020

Aanmelden nieuwe leerlingen

Let op!
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22