Aanmelden

Aanmelden bij Meander
Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander

Oriëntatie via website, rondleidingen en open dagen

Je vormt je eerst een beeld van de school via de website, Meander e-book en andere informatiebronnen. We organiseren twee open dagen waarop je door de school kunt lopen om de sfeer te proeven. In november de Herfstmarkt en in februari de Open dag.

open dagen 2021/2022
De herfstmarkt gaat dit jaar niet door. Op 2 april 2022 hopen we een lentemarkt te kunnen organiseren. Dit is een sfeervolle bijeenkomst met allerlei kraampjes en activiteiten.
Op zaterdag 5 februari 2022 hebben we een open dag van 10.00 – 15.00 uur, waarin we meer vertellen over ons onderwijs.

rondleidingen 2021/2022
We organiseren een aantal mogelijkheden om de school tijdens schooltijden te zien. Onder leiding van twee zesde klassers, neem je een kijkje in de kleuterklassen. Eén van onze  teamleden vertelt daarna meer over de achtergrond van ons onderwijs en ze beantwoordt je vragen.

Voorlopig geen rondleiding, maar wel online kennismaken met de schoolleider:
Maandag 13 december
Vrijdag 17 december
Donderdag 13 januari 2022
Maandag 24 januari 202
Donderdag 27 januari
Vrijdag 4 februari
Maandag 7 februari
Maandag 21 februari

De bijeenkomst is van 9.00 – 10.00 uur. Geef je op bij ons secretariaat,  Marloes: m.schraven@vsmeander.nl.

Centrale aanmelding via schoolwijzer.nl

In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Meld je kind aan vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 maart je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere selectierondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen

Inschrijven kleuter

Als je via Schoolwijzer een plek op Meander hebt gekregen, krijg je een plaatsingsbrief. Om je in te schrijven bij Meander stuur je op:
– de plaatsingsbrief van Schoolwijzer
– het inschrijfformulier van Meander
– kindinformatie van eventuele kinderopvang.
Stuur het op naar Mieke: m.seeling@vsmeander.nl. Na je inschrijving krijg je een bevestiging van plaatsing. Ongeveer twee maanden voordat je kind vier wordt, nodigen we jou en je kind uit voor een plaatsingsgesprek.

passend onderwijs
Schoolwijzer brengt een bindend plaatsingsadvies uit aan de scholen. Toch kan het zijn dat we na het inschrijfgesprek besluiten om je kind niet in te schrijven. Bijvoorbeeld als je kind een zorgvraag heeft waar we niet aan kunnen voldoen. Ons zorgplan geeft een beeld van de basisondersteuning die Meander biedt. Als wij niet het goede aanbod hebben, zoeken we met je mee naar een school in de regio die wel een passend aanbod heeft. Als je kind een verwijzing voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) heeft, starten we geen inschrijving.

Instromen in hogere klassen

Als je kind wil overstappen van een andere school naar Meander, kun je je ook eerst oriënteren via opendagen en eventueel rondleidingen. We kunnen je via mail of telefoon vertellen of er plek is in de klas van je kind. Vervolgens meld je je aan via Schoolwijzer. Als je de plaatsingsbrief van hen hebt gekregen, stuur je ons:
– plaatsingsbrief schoolwijzer
inschrijfformulier Meander
– kopieën van de laatste twee rapporten
– uitslagen van de laatste twee cito-meetmomenten
– eventuele rapporten of onderzoeken
Stuur het op naar Mieke: m.seeling@vsmeander.nl.

contact met huidige school
Na je inschrijving krijg je een bevestiging van ontvangst. Zorg dat je de huidige school op de hoogte brengt van je eventuele overstap. De intern begeleider neemt binnen twee weken contact op met de huidige school van je kind. Dat hebben alle scholen onderling zo afgesproken. We bellen ook met jou als ouder om te horen over de reden van de overstap. In dit contact besluiten we of we verder gaan met de plaatsing. Voor de definitieve inschrijving, schrijf je je kind uit bij de huidige school. De school stuurt dan alle dossiers voor een goede overdracht van alle informatie.

meeloopdagen Meander
Als dat zo is nodigen we je kind uit om drie dagen mee te lopen in de nieuwe klas. De intern begeleider kijkt mee en neemt eventueel aan aantal toetsen af. Na de meeloopdagen nodigt de intern begeleider je met de leerkracht uit voor een plaatsingsgesprek. Hier bespreken we of de leerbehoefte van je kind wel of niet bij onze school past.