Kennismaken & aanmelden

Aanmelden Meander

Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander
Hier vind je de procedure uitgebreid.

1. Oriëntatie
Je vormt je eerst een beeld van deze school via de website, de schoolgids en andere informatiebronnen. Hier vind je een aardig filmpje over vrijeschoolonderwijs van de Vereniging voor Vrijescholen.

Kom kijken op school
U bent van harte welkom om kennis te komen maken en sfeer te proeven. We laten de school graag zien op de volgende ochtenden van 9.00 tot 10.00 uur

woensdag 17 april en vrijdag 31 mei 2024

Graag aanmelden via algemeen@vsmeander.nl

 

Herfst- of lentemarkt
Elk jaar hebben we een feestelijke seizoens-markt. Dit schooljaar is dat een fantastische lentemarkt.

De lentemarkt zal op zaterdag 6 april van 11:00-13:30 uur plaatsvinden. We hopen er een mooie dag van te maken met onder andere spellen, grabbelen en knutselen voor de kinderen, een kindermarkt waar kinderen hun eigen geknutselde dingen verkopen, muziek en een vuur op het plein, etc.

2. Centrale aanmelding
In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Meld je kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 februari je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere plaatsingsrondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander. Overstappers in hogere klassen hebben door het jaar heen gelegenheid om aan te melden.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen.

3. Inschrijving
Als je van Schoolwijzer een verklaring voor toelating hebt gekregen, schrijf je je in op onze school. Stuur het inschrijfformulier samen met de verklaring van Schoolwijzer naar Mieke van onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl. Kleuters die 4 jaar worden zijn dan definitief geplaatst. Kinderen die op latere leeftijd overstappen, nodigen we uit voor kennismaking in de klas en met de intern begeleider. Pas na deze gesprekken besluiten we over definitieve toelating.