Kennismaken & aanmelden

Tweede vrijeschool

De nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord opent al in augustus 2024. Inschrijvingen voor alle kinderen in de kleuterleeftijd kan voor 1 april 2024 via Schoolwijzer. Klik hier voor meer informatie.

 

Aanmelden Meander

Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander
Hier vind je de procedure uitgebreid.

1. Oriëntatie
Je vormt je eerst een beeld van deze school via de website, de schoolgids en andere informatiebronnen. Hier vind je een aardig filmpje over vrijeschoolonderwijs van de Vereniging voor Vrijescholen.

Kom kijken op school
Op 12 januari 2024 uur organiseren we een kennismakingsmiddag voor nieuwe ouders. Je bent welkom van 13.30 – 14.30 uur. Meld je aan via: algemeen@vsmeander.nl.]

Open dag
Op zaterdag 20 januari 2024 houden we een Open Dag van 10.00 – 13.00 uur. Je kunt door de hele school kijken en een aantal leerkrachten van verschillende leerjaren vertellen graag over ons vrijeschoolonderwijs.

Herfst- of lentemarkt
Elk jaar hebben we een feestelijke seizoensmarkt. Daarop verkopen de kinderen allerlei werkjes en lekkers. Je kunt rondneuzen bij kraampjes van mensen die betrokken zijn bij de school zoals poppenmakers, boekbinders, kaarsentrekkers. Er zijn optredens van kinderen en volwassenen. Dit schooljaar houden we geen herfstmarkt wegens een verbouwing in de school.

2. Centrale aanmelding
In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Meld je kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 februari je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere plaatsingsrondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander. Overstappers in hogere klassen hebben door het jaar heen gelegenheid om aan te melden.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen.

3. Inschrijving
Als je van Schoolwijzer een verklaring voor toelating hebt gekregen, schrijf je je in op onze school. Stuur het inschrijfformulier samen met de verklaring van Schoolwijzer naar Mieke van onze leerlingadministratie: m.seeling@vsmeander.nl. Kleuters die 4 jaar worden zijn dan definitief geplaatst. Kinderen die op latere leeftijd overstappen, nodigen we uit voor kennismaking in de klas en met de intern begeleider. Pas na deze gesprekken besluiten we over definitieve toelating.