Aanmelden

Aanmelden

Een kind dient aangemeld te worden via het centrale aanmeldpunt: www.schoolwijzernijmegen.nl
Hier dienen ouders een keuze te maken. De medewerkers van schoolwijzer geven ouders daarna in een schriftelijke reactie aan of er numeriek plek is op de gekozen school of niet. Als die plek er is, kan de procedure van aanmelding opgestart worden. Geïnteresseerde ouders kunnen dan een afspraak maken voor een rondleiding, deze wordt gehouden op:

  • 17 november 2020
  • 24 november 2020
  • 12 januari 2021
  • 9 februari 2021

van 9.00 – 10.15 uur.

Aanmelden bij Marloes Schraven: m.schraven@vsmeander.nl

Om de procedure op te starten dienen ouders Cito gegevens, rapporten en eventuele onderzoeken te overleggen. Daarnaast ontvangt de school het ingevulde aanmeldingsformulier plus de brief van schoolwijzer.

Ouders van nog niet schoolgaande kinderen krijgen, mits er geen bijzonderheden zijn, een bevestiging van inschrijving. Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind volgt er een kennismakingsgesprek met de kleuterjuf.
Ten aanzien van kinderen, die al schoolgaand zijn, gaat onze intern begeleider de aangeboden gegevens analyseren en er wordt contact opgenomen met de huidige school van het kind. Van die school willen wij graag weten hoe ze de ontwikkeling van de leerling inschalen. Al deze gegevens samen worden op een rij gezet zodat er een goed beeld van de ontwikkelingsvragen van dit kind ontstaat.

Daarna wordt er gekeken voor welke klas het kind in aanmerking komt. Wij hebben dan de gegevens van de klas al in beeld gebracht. We kijken dan goed of de ontwikkelingsvragen van het aangemelde kind te beantwoorden zijn in de setting van die klas. Indien we constateren dat dit niet mogelijk is, worden de ouders geïnformeerd. Dat gebeurt bij voorkeur telefonisch, mits de ouders bereikbaar zijn. Als dit niet lukt, wordt er een mail gestuurd.

Indien we constateren dat een kind met zijn/haar vragen in de setting van de klas past, wordt er contact opgenomen met de ouders en wordt het kind uitgenodigd enkele dagen (meestal 3), mee te lopen in de klas. Na die meeloopdagen is er een overleg met de intern begeleider, de leerkracht en de ouders waarin beide partijen, ouders en school, aan kunnen geven of een kind ingeschreven zal worden of niet.

Klik op de pagina downloads voor de aanmeldingsformulieren van Meander.

Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar.

www.schoolwijzernijmegen.nl