Stichting tot Steun

De Stichting tot Steun aan de Vrije School Nijmegen is in 1973 opgericht door ouders en stelt zich ten doel het Vrije-Schoolonderwijs te bevorderen, in het bijzonder dat van de Vrije School Meander.

De stichting verwerft de laatste jaren vooral inkomsten door het inzamelen van oud papier. Het op deze manier bijeengebrachte geld wordt besteed aan ondersteuning van het Vrije-Schoolonderwijs, in het bijzonder op gebieden waar de reguliere geldstromen niet toereikend zijn. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld geld besteed aan groene schoolpleinen, het Hapskamp, de Boerderijschool en het aankopen van muziekinstrumenten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders van kinderen van Meander:

 • Paul Zuiker, voorzitter
  (tel. 06 215 245 13)
 • Noortje van de Water, penningmeester 
  (tel. 06 207 587 38)
 • Marleen Leenders, vormgeving en redactie Magazine Bijzonder Meander
  (tel. 06 254 478 58)
 • Hans Hurkens, oud-coördinator Archipelbuurt 
 • Roel van Maasakkers, oud- coördinator Weezenhof 

Ter verantwoording van de bestede middelen geeft de stichting jaarlijks het Magazine Bijzonder Meander uit.

Voor meer informatie over de stichting kunt u contact opnemen met de voorzitter: paul.zuiker@emergent.nl


Magazine Bijzonder Meander
Uitgave 1 schooljaar 2016-2017

( geen download beschikbaar)


Magazine Bijzonder Meander
Uitgave 2 schooljaar 2017 – 2018


Magazine Bijzonder Meander 
Uitgave 3 schooljaar 2018-2019


Magazine Bijzonder Meander 
Uitgave 4 schooljaar 2019-2020