Kinderopvang

Meander Vrijeschool voor basisonderwijs werkt in Nijmegen succesvol samen met Kinderopvang Rijk van Nijmegen (KORVN). KORVN biedt diverse soorten opvang op verschillende locaties:

De Zonnestraaltjes (Dagopvang tot 4 jaar)
Burghardt vd Bergstraat 114 (Wijkcentrum)
6512 DR Nijmegen
zonne-straaltjes.nl

Peuterspeelzaal de Toverster ( Halve dagopvang voor peuters van 8.45 tot 12.45 uur)
Van Gentstraat 106
6524 BE Nijmegen
toverster.net

Met diverse Buitenschoolse Opvang locaties (BSO) biedt KORVN een scala aan mogelijkheden:

De Toverfluit – bso kleuters
Van Gentstraat 106 – Nijmegen

De Bosbengels – bso kleuters
Sophiaweg 450 – Nijmegen

Oberon – Sport-bso
Nijmeegsebaan 143, Heilig Land Stichting

De Flierefluit – Kunstatelier en zwem-bso
Postweg 187 – Nijmegen

Keizer Karel – Bos- en scouting-bso
Sophiaweg 450 Nijmegen

Op de vrijdagen zijn er de excursiegroepen De Verkenners en De Vrijbuiters.

Kantoor:
KORVN
Fransestraat 30
6524 JC Nijmegen
Tel: 024 844 3347
http://bsonijmegen.nl/


Andere initiatieven:

Heemhuys Opaaltje
Contactpersoon: mevr. J.J.T. Mulschlegel
(024-3505343
opaaltje@heemhuys.nl
www.heemhuys.nl

Struin Natuur-BSO en KDV
Dijkgraaf van Wijckweg 11
6522 KS Nijmegen
T. 024-7506085
www.struin.nl
E. info@struin.nl of directie@struin.nl

KION
Bel 024 382 26 55
van 8.30 tot 16.00 uur
klantrelaties@kion.nl
www.kion.nl