Stichting tot steun

Ouders hebben in de historie van de Meander altijd een grote rol gespeeld. Niet veel later dan de start van de school zelf, is in 1973 door ouders de Stichting tot Steun aan de Vrijeschool Nijmegen (hierna: Stichting tot Steun) opgericht. Het doel van de Stichting tot Steun is om het Vrijeschoolonderwijs te bevorderen, in het bijzonder dat van de Meander. Met als motto dat voor een goed initiatief geld niet de beperkende factor mag zijn, zet de Stichting tot Steun zich in om ondersteunende projecten met en voor de Meander te realiseren. Zo heeft de Stichting tot Steun ondersteund bij de realisatie van het schoolplein, de financiering van de benodigde gymmaterialen. Via het magazine Bijzonder Meander maakt de stichting transparant hoe de school de ouderschenking besteedt.

Al sinds jaar en dag verwerft de Stichting tot Steun eigen inkomsten met het ophalen van oud papier. Elke maand springt een enthousiaste groep ouders achterop de vuilniswagen in de Weezenhof en traditiegetrouw sluit deze groep het jaar af met de oud-papier BBQ op het schoolplein. Daarnaast organiseert een afzonderlijke commissie binnen de Stichting tot Steun de jaarlijks drukbezochte herfstmarkt.

Voor meer informatie over de Stichting tot Steun kun je contact opnemen met één van de bestuursleden:
Wiet Verkooijen, voorzitter (06 11 40 46 23)
Noortje van de Water, penningmeester/secretaris (06 20 75 87 38)
Kasper van Pinxteren, algemeen bestuurslid (06 25 44 58 65)
Roel van Maasakkers, coördinator oud-papier (06 54 36 16 86)
of via stichtingtotsteun@gmail.com.