Vavoo

Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders
Wij willen ouders en opvoeders informeren en betrekken bij het vrijeschoolonderwijs in brede zin. Van kleuterleeftijd tot jong volwassenen volgen leerlingen onderwijs op vrijescholen. Ouders en opvoeders van die groep willen wij aanspreken, inspireren, ondersteunen. Dat doen we door het geven van cursussen, studie, ontmoeting, gesprekken over actuele thema’s. De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders heeft een regionale functie. Dat betekent dat we de cursussen geven in Nijmegen op de vrijeschool Meander of het Karel de Grote College maar dat we ons richten op ouders en opvoeders in de regio.
Meer over de Vavoo.