Lezen verruimt je wereld

In de bovengang hebben we een eigen professionele bibliotheek op school (BOS). Deze BOS werkt net als de Openbare Bibliotheek: kinderen kunnen neuzen en bladeren en ze kunnen boeken lenen voor korte en lange tijd. We hebben fictie, non-fictie, informatief, Engelstalig en boeken voor dyslectische kinderen. Er zijn boeken over jaarfeesten en over de periodestof die in elk jaar centraal staat. We vernieuwen de collectie regelmatig.
De BOS is 3 ochtenden in de week geopend en wordt gedraaid door een vrijwillige biebouder in combinatie met een zesdeklasser. Kinderen die hun boek uithebben kunnen op een van die ochtenden volgens een vaststaand rooster naar de BOS om boeken te ruilen. Een aantal hulp-ouders wijzen kinderen de weg.

Je kunt thuis al boeken uitzoeken en reserveren. Je kunt je op deze site aanmelden met de inloggegevens die je van de school hebt gekregen.

Leesplezier
Met deze bibliotheek stimuleren we het leesplezier. We vinden het belangrijk dat kinderen gaan lezen en daar plezier aan beleven. Vanuit het leesbevordering-perspectief kunnen we leestechniek en tekstbegrip versterken. Kerndoel 9 van het basisonderwijs stelt dat “leerlingen plezier moeten krijgen in het lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten”. Nederlandse wetenschappers hebben onderzocht wat het effect is van (voor)lezen. Ze kwamen tot de volgende conclusies:
– Hoe langer de periode is dat er is (voor)gelezen, hoe groter de woordenschat
– Leerlingen die veel lezen scoren hoger op de cito-onderdelen taal en rekenen/wiskunde.