Buurtteam en jeugdgezondheidszorg

In Nijmegen krijgen gezinnen die dat nodig hebben ondersteuning van het buurtteam jeugd en gezin. De mensen van dit team helpen je met de opvoeding en organisatie van je gezin.

Als je vragen hebt over het welzijn en de gezondheid van je kind, dan kun je terecht bij de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Buurtteam: Daphne Hobé
“Vanuit het Buurtteam Jeugd en Gezin ben ik verbonden aan de vrijeschool Meander. Als jullie als ouder(s)/ verzorger(s) vragen hebben rondom je kind in de thuissituatie dan kan ik begeleiding bieden in het gezin. Je kan bij mij terecht voor hulp, advies of als je vragen hebt. Wanneer er meer nodig is dan kan ik makkelijk schakelen met mijn collega’s van het eigen Buurtteam in de wijk of doorverwijzen. Uiteindelijk gaat het er altijd om dat het kind of gezin de hulp krijgt die het nodig heeft.

Bij de leerkracht of intern begeleider kan je aangeven als je contact zou willen met mij. En andersom kan de leerkracht of intern begeleider dat ook voorstellen. Ik neem dan contact op voor een afspraak om kennis te maken. In het gesprek beslissen we samen hoe we de begeleiding vorm gaan geven. Ik ben onderdeel van het Buurtteam Centrum – Oost.”

Adres:

De Ark van Oost, Cipresstraat 154, 024-220 40 00,
centrum-oost@buurtteamsjeugdengezin.nl
Zodra wij samenwerken gebruik ik mijn eigen nummer en mailadres.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg is de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. De JGZ volgt samen met jou de ontwikkeling van jouw kind.

Klik hier voor de actuele namen en gegevens van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente en logopediste.