Hoe zit het met de leerresultaten van de kinderen?

Naast rekenen, lezen en schrijven besteden we ook veel aandacht aan de motorische, sociaal emotionele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. De aandacht voor hoofd, hart en handen is in balans. Daarmee groeien de leerlingen uit tot evenwichtige jonge mensen. We volgen die ontwikkeling op verschillende manieren.

Met CITO-toetsen houden we twee keer per jaar de voortgang van de kinderen bij op het gebied van rekenen en taal. Aan het eind van de basisschool nemen we de IEP=toets af om een extra informatie te krijgen voor het schooladvies. Deze resultaten zijn wat je mag verwachten volgens de normen van de inspectie.