Mogen ouders altijd bij de vieringen aanwezig zijn?

Ouders zijn niet alleen bij vrijwel alle vieringen van jaarfeesten aanwezig, ze zijn vooraf en tijdens het feest zelf actief betrokken. Op welke manier en welke intensiteit hangt af van het leerjaar. Bij de kleuterklassen is die betrokkenheid zeer intensief en naarmate de kinderen ouder worden, wordt die langzaam wat minder. Bij alle centrale jaarfeesten zijn ouders actief betrokken: Pasen & Pinksteren, Sint Jan, Michael, Sint Maarten en Kerst.