Hoe zit het met de ouderbijdrage?

Meander is onderdeel van de stichting Pallas. We hebben een dochterstichting: Vrienden van Pallas. Dat is een ANBI-instelling die de vrijwillige ouderschenking ontvangt. De belastingvrije schenking van de ouders van Meander komt uiteraard bij onze school terecht.. Hiervan betalen we specifiek vrijeschoolse zaken zoals materiaal voor handwerken en handvaardigheid, de jaarfeesten, het muziekproject, de moestuin, het prehistorisch kamp.