Vrijeschool Pabo

 

De kern van het vrijeschoolonderwijs is ‘leren met hoofd, hart en handen’. Op de vrijeschool werk je dus aan de cognitieve ontwikkeling, maar net zo belangrijk zijn de sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling. Dit komt voort uit de antroposofische gedachte, dat ieder van deze gebieden steeds in een andere fase in de ontwikkeling zijn zwaartepunt heeft.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen hoe kinderen groeien in de verschillende fases, maar kijk je ook naar je eigen ontwikkeling. Wat onderscheidt de ‘vrijeschool-aanpak’ van de ‘reguliere’ pedagogiek? Een belangrijke vraag als je overweegt om te kiezen voor de Vrijeschool Pabo. In de antroposofische pedagogiek gaat het om alle talenten en mogelijkheden die een kind met zich mee brengt en hoe jij kunt helpen om die naar buiten te brengen. De vraag is dus niet ‘hoe past dit kind straks in deze maatschappij?’, maar ‘wat voegt dit kind toe aan de maatschappij?’.