Vrijeschool Meander – Pagina 5 – Meander
 

 

Periodeonderwijs

De klassenkracht geeft de eerste 2 uren van de dag periode-onderwijs. In een periode krijgen de kinderen gedurende drie of vier weken hetzelfde vak. Vaak ligt hier de eerste kennismaking met nieuwe leerstof. Elke dag bouwt de leerkracht voort op het voorafgaande, waardoor de kinderen diep op de stof in kunnen gaan en zich ermee

Periodeonderwijs Meer lezen »

Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het

Stichting Vrienden van Pallas | ouderschenking Meer lezen »

Ouderbijdrage

Vrijeschoolonderwijs mogelijk maken Onze vrijeschool krijgt vanuit het ministerie middelen om het onderwijs goed vorm te geven. Voor de vrijeschoolse zaken zoals natuurlijk lesmateriaal (kleurpotloden, bijenwas, wol), extra vaklessen, excursies naar de imker of de boerderij zijn we afhankelijk van een extra bijdrage van ouders. Ouders betalen wat voor hen mogelijk is. We hebben als

Ouderbijdrage Meer lezen »

Documenten

Oriënteren en aanmelden Oriënteren en procedure van aanmelden Inschrijfformulier Meander (alleen geldig met plaatsingsbewijs van schoolwijzer) Schoolgids Uitschrijven Formulier voor uitschrijven van je kind Leerlingondersteuning Leerrijpheid Schoolondersteuningsprofiel Zorgplan Ouderschenking Brochure ouderschenking (achtergrond van de schenking) Formulier voor ouderschenking Formulier overeenkomst belastingvrij schenken ANBI instelling Toelichting bij overeenkomst belastingvrijschenken MR Medezeggenschapsreglement MR Huishoudelijk reglement MR Veiligheid

Documenten Meer lezen »

School

Meander vrijeschool voor basisonderwijs Celebesstraat 12 6524 KE Nijmegen 024  360 03 56 (we zijn telefonisch goed bereikbaar tussen 9.00 uur – 14.00 uur) algemeen@vsmeander.nl Schoolleiding ad interim aanwezig: maandag tot en met vrijdag algemeen@vsmeander.nl Intern Begeleider Meike van Vliet-Vellener aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag m.vanvliet@vsmeander.nl Tim Heijl aanwezig: woensdag tot en met vrijdag t.heijl@vsmeander.nl  

School Meer lezen »

Zorg rond de school

Gezinswerker Jeugd en Gezinvoor kleine en grote vragen over je kind en of het gezinAnnette van der Velde: annettevandervelde@buurtteamsjeugdengezin.nl(noem even de naam van Meander in je mail) Jeugdgezondheidszorg GGDvolgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkelingJeugdverpleegkundige Anneloes Huisman: ahuisman@ggdgelderlandzuid.nlLogopedist Anne Aalbers: aalbers@ggdgelderlandzuid.nl Meer informatie vind je op: Jeugdgezondheidszorg · GGD Gelderland-Zuid.

Zorg rond de school Meer lezen »