Groen schoolplein

Groen schoolplein

Ons schoolplein staat vol natuurlijk elementen zoals bosjes, bomen, planten, bloemen, struiken en takken. Er liggen boomstammen en er is water en zand. We merken dat de kinderen in deze speelomgeving voluit spelen en bewegen. Voor en na school en tijdens de pauzes leven de kinderen zich uit in een natuurlijke omgeving. We hebben het label Groen Schoolplein verdiend.

Wetenschappelijk onderzoek
De VU deed onderzoek naar het effect van groene schoolpleinen. Een groen plein levert allereerst een verbetering van concentratie na de pauze. We onderzochten voor en na de pauze in hoeverre een kind zich kan concentreren op een taak. Daaruit bleek dat kinderen die op een groen plein spelen zich iets beter kunnen concentreren na de pauze dan wanneer ze pauze houden op een betegeld plein. Kinderen vinden een groen plein natuurlijker en aantrekkelijker. Ze geven het ook een hoger cijfer dan een grijs plein.

Verder blijkt dat vergroening van een schoolplein bij meisjes iets meer beweeggedrag stimuleert. We zagen veel het wel bekende beeld van een groepje meisjes dat op een betegeld plein staat te kletsen of kijken naar de jongens die aan het voetballen zijn of kletsen. Op het groene schoolplein zagen we dat meisjes meer aan het spelen zijn.

In onderzoek blijkt ook meer gevarieerd speelgedrag, en een kleine toename in exploratief en constructief gedrag. Kinderen gaan meer op onderzoek uit. Ze liggen op hun buik samen naar een slak te kijken. Ze gaan iets bouwen of creëren.

Tot slot zeggen met name jongere kinderen na vergroening meer steun te ervaren in vriendschappen. Ze antwoorden vaker bevestigend op de vraag: Kun je je vriendjes en vriendinnetjes vertrouwen? Dat zegt iets over sociale steun in vriendschappen. Die wordt gestimuleerd door een groen schoolplein.