Kinder-vertrouwenspersoon

Op school is een kindervertrouwenspersoon: Karlijn Willemsen, klassenleerkracht. Bij problemen schakel je in eerste instantie de klassenleerkracht in. Als je kind iets op het hart heeft en op de een of andere manier bij de leerkracht niet verder komt, kun je terecht bij Karlijn. Ze zal je horen en samen met je kind kijken wat de beste volgende stap is. Karlijn heeft als kindervertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Als de zorg van jou en je kind de vertrouwenspersoon zelf betreft, schakel je Meike van Vliet, onze IB-er in. 
Karlijn Willemsen k.willemsen@vsmeander.nl
Meike van Vliet m.vanvliet@vsmeander.nl

Pallas vertrouwenspersoon
Je kunt natuurlijk altijd terecht bij de schoolleiding. We proberen samen oplossingen te vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt. Mocht je er binnen de school helemaal niet uitkomen, dan kun je te rade gaan bij de bovenschoolse vertrouwenspersoon van Pallas.  Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft. Klik voor meer informatie.