Veiligheid

Elke leerkracht werkt aan een pedagogisch klimaat waar de leerlingen zich veilig en gezien voelen. Op Meander maken we gebruik van de sociaal emotionele methodiek voor vrijescholen: De Regenboog. Dit biedt voor ons een handvat om naar de dynamiek in de klas te kijken. Een van onze leerkrachten is gespecialiseerd in deze methodiek, zij ondersteunt en adviseert andere leerkrachten in de klas. We voeren elk jaar een onderzoek uit naar de sociale veiligheid. Dat geeft ons een beeld van mogelijke situaties waarin kinderen zich onveilig voelen. De uitkomst, onze analyse en acties delen we met leerkrachten en ouders. 

regenboog
De methodiek van de regenboog geeft ons een aantal handvatten voor elke dag.
1. Voorbeeldgedrag van de leerkracht: Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag. Leerkrachtvaardigheden worden regelmatig geoefend en besproken tijdens de vergadering (15 minuten), met als doel meer inzicht in eigen en elkaars handelen.
2. Het vertellen van spiegelverhalen: Leerkrachten maken gebruik van spiegelverhalen (vertelstof, biografische anekdotes, pedagogische verhalen).
3. Kunstzinnige activiteiten: Pedagogische accenten kunnen worden gelegd op kunstzinnige activiteiten met als inspiratie de kunstzinnige kinderkaarten (gesorteerd op klas en thema op basis van de uitkomst van de scan – zie hieronder-).
4. Spel en beweging: Pedagogische accenten kunnen worden gelegd bij momenten van spel en beweging, met als inspiratie de kinderspelkaarten (gesorteerd op klas en thema op basis van de uitkomst van de scan).
5. Gewoontevorming in de klas: De leerkracht werkt samen met de klas aan gewoontevorming, om rust, regelmaat en veiligheid te creëren.

wij pesten wij niet
Natuurlijk hebben we afspraken om pestgedrag te voorkomen, te bespreken en op te lossen beschreven in het pestprotocol.